Skip to content

ZESZYTY NAUKOWE TOM 20

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa im. Szczepana Pieniążka

TOM 20

Aleksander Gonkiewicz – Wpływ 6-benzyloadeniny na plonowanie czereśni – Influence of 6-benzyladenine on croping of sweet cherry

Jerzy Lisek – Skuteczność zwalczania wierzbownicy gruczołowatej i innych chwastów przez Glifosat i MCPA stosowanych z adiuwantem AS 500 SL w sadzie jabłoniowym – Willow herb and other weeds response to glyphosate and MCPA applied with adjuvant AS 500 SL in apple orchard

Barbara H. Łabanowska i Wojciech Piotrowski – Przeziernik porzeczkowiec (Synanthedon Tipuliformis Clerck) – monitoring lotu na porzeczce czarnej – Currant clearwing moth (Synanthedon tipuliformis Clerck) – flight monitoring on black currant

Tomasz Mrowicki – Przerzedzanie mechaniczne jako realna alternatywa dla tradycyjnych metod przerzedzania kwiatów/zawiązków drzew owocowych – Mechanical thinning as available alternative to traditional methods of thinning flowers/fruitlets of fruit trees

Jacek Rabcewicz, Paweł Białkowski, Paweł Konopacki – Ocena skuteczności podgrzewania powietrza ciągnikowym urządzeniem grzewczym podczas wiosennych przymrozków w sadzie jabłoniowym – Efficiency of air heating trailed machine for protec-tion against spring frost in apple orchard

Małgorzata Kunka, Jacek S. Nowak – Zmiany właściwości fizyczno-chemicznych substratów w uprawie roślin w intensywnych ogrodach dachowych – Changes in the physical and chemical prop-erties of substrates during the cultivation of plants in intensive green roofs

Adam Marosz – Ocena różnych sposobów ściółkowania podłoża w uprawie krzewów ozdobnych w pojemnikach – Efficiency of several mulches material used for container grown ornamental shrubs

Gabriel Łabanowski, Grażyna Soika – Motyle (Lepidoptera) występujące na plantacjach róż (Rosa canina i R. rugosa) uprawianych metodą ekologiczną – Moths (Lepidoptera) occurring on organic plantations of roses (Rosa canina and R. rugosa)

Udostępnij na: