Skip to content

Rośliny jagodowe

AGREST

NAZWA ODMIANY‘HINSEL’
REJESTR ODMIAN data, nr wpisu11.02.2008 r., S 544
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA data, nr wpisu18.02.2008 r., S 161, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 17.02.2033 r.
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
  
NAZWA ODMIANY‘RESIKA’
REJESTR ODMIAN data, nr wpisu11.02.2008 r., S 545
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA data, nr wpisu18.02.2008 r., S 160, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 17.02.2033 r.
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl

JEŻYNA

NAZWA ODMIANY‘GAZDA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU24.01.2003 r., S 96, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 23.01.2028 r.
LICENCJOBIORCYSadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i za granicą
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl

MALINA

NAZWA ODMIANY‘BENEFIS’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU08.02.2006 r., S 521
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU16.02.2006 r., S 140, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 15.02.2031 r.
LICENCJOBIORCYSadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
  
NAZWA ODMIANY‘BESKID’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU13.02.1991 r., S 217
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA I NR WPISU 
LICENCJOBIORCY 
  
NAZWA ODMIANY‘LASZKA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU08.02.2006 r., S 522
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU16.02.2006 r., S 139, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 15.02.2031 r.
LICENCJOBIORCYSadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
Szkółka Winorośli – Dariusz Mendel ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.12.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
  
NAZWA ODMIANY‘LITACZ’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU02.03.2012 r., S 592
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU02.03.2012 r., S 204, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 02.03.2037 r.
LICENCJOBIORCYSadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11, e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
  
NAZWA ODMIANY‘NAWOJKA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU01.04.1998 r., S 338
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 
LICENCJOBIORCY 
  
NAZWA ODMIANY‘POEMAT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU01.03.2017 r., S 634
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2042 r., UE 45348
LICENCJOBIORCYSadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski i w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i krajach UE
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
  
NAZWA ODMIANY‘POLANA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU13.02.1991 r., S 218
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU18.04.1991 r., S 1, odmiana chroniona w Urzędzie Patentowym RP jako znak towarowy słowny POLANA, nr 258929 od 28 sierpnia 2013 r.
LICENCJOBIORCYSadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
Szkółka Winorośli – Dariusz Mendel ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.12.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
  
NAZWA ODMIANY‘POLESIE’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU08.02.2006 r., S 518
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU16.02.2006 r., S 141, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 15.02.2031 r.
LICENCJOBIORCYSadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11, e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
Szkółka Winorośli – Dariusz Mendel ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.12.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
  
NAZWA ODMIANY‘POLKA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU24.01.2003 r., S 453
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2030 r., EU 14918
LICENCJOBIORCYSadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
  
NAZWA ODMIANY‘POLONEZ’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU01.03.2017 r., S 635
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2042 r., UE 45347
LICENCJOBIORCYSadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski i w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i krajach UE
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
Szkółka Winorośli – Dariusz Mendel ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.12.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
  
NAZWA ODMIANY‘PORANEK’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU03.04.2020 r., S 655
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU01.04.2020 r., S 249, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 01.04.2045 r.
LICENCJOBIORCYSadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 roku, z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
  
NAZWA ODMIANY‘PRZEHYBA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU04.03.2019 r., S 649
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU15.03.2019 r., S 244, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 15.03.2044 r.
LICENCJOBIORCYSadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
Szkółka Winorośli – Dariusz Mendel ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.12.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
  
NAZWA ODMIANY‘RADZIEJOWA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU24.02.2016 r., S 620
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2041 r., UE 43226
LICENCJOBIORCYSadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski i w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i krajach UE
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
  
NAZWA ODMIANY‘SOKOLICA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU24.02.2016 r., S 621
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2041 r., UE 43227
LICENCJOBIORCYSadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski i w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i krajach UE
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl

PORZECZKA CZARNA

NAZWA ODMIANY‘BONA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU12.04.1991 r., S 224
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 
LICENCJOBIORCY 
  
NAZWA ODMIANY‘CERES’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU12.04.1991 r., S 223
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 
LICENCJOBIORCY 
  
NAZWA ODMIANY‘GOFERT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU02.02.2010 r., S 577
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2036 r., UE 31262
LICENCJOBIORCYBłocki Wiesław Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Wysoka 82, 17-300 Siemiatycze, tel. +48 501 134 939, + 48 512 341 380 e-mail: sadzonki@porzeczka.pl, www.porzeczka.pl
Krzewińska Krystyna Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski oraz na terytorium Unii Europejskiej do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Krężnicka 100, 20-515 Lublin, tel. (81) 750 02 79, +48 608 572 872, fax (81) 750 98 12 e-mail: krzewinski@krzewinski.pl, www.krzewinski.pl
mgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl, www.szkolka-laskowscy.pl
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych Maciej Buła ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Brzezia 53b, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 71 57, (24) 277 60 65, +48 606 536 630, +48 666 817 888 e-mail: michal.bula@op.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych – mgr inż. Zbigniew Kowalski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 roku, bez prawa udzielania sublicencji
ul. Sienkiewicza 22, 24-150 Nałęczów, tel. +48 605-616-115 e-mail: kowalskiszkolka@gmail.com, www.kowalskiszkolka.pl  
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
4Orchard Sp. Z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Kielniki 2E, 09-530 Gąbin, tel. +48 604 933 556, e-mail: z_przemek@interia.pl
Tomasz Daniel ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 roku, bez prawa udzielania sublicencji
Wilkołaz Drugi 55, 23-212 Wilkołaz, tel. +48 667 051 074, e-mail: daniel.tom@o2.pl
Jarosław Dudek ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Dzierzkowice Podwody 156, 23-251 Dzierzkowice, tel. +48 721 449 481, e-mail: jarek_dudek4@wp.pl
Piotr Stypuła ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.05.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji
Słotwiny 154, 24-310 Karczmiska, www.drzewkaowocowe24.pl
P-stwo Usługowo-Handlowe FLOREXPOL Sp. z o.o. – licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do dnia 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji.
ul. Sowińskiego 25/128, 01-105 Warszawa, oddział Dębówka 17A, 20-050 Lublin, www.florexpol.eu/
  
NAZWA ODMIANY‘ORES’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU17.02.2005 r., S 490
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2032 r., UE 19040
LICENCJOBIORCYmgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl, www.szkolka-laskowscy.pl
Tomasz Przepiórka Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Stary Pożóg 108 A, 24-130 Końskowola, woj. lubelskie, tel. +48 508 243 018 e-mail: tomasz.przepiorka@wp.pl, www.porzeczka-konskowola.pl
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
  
NAZWA ODMIANY‘POLARES’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU06.02.2014r., S 604
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2039 r., EU 37036
LICENCJOBIORCYBuła Roman Szkółka Drzew i Krzewów ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Słoneczna 1, 09-530 Gąbin, tel./fax (24) 27 71 777, +48 500 038 709 e-mail: roman-bula@wp.pl, www.romanbula.pl
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
  
NAZWA ODMIANY‘POLBEN’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU04.03.2019 r., S 651
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2044 r., UE 52185
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
Stanisław Trzonkowski Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Dr A. i J. Docha 17, 16-100 Sokółka, tel. +48 608 316 466, fax. (85) 722 10 38 e-mail: matrzo@wp.pl, www.krzewyjagodowe-podlaskie.org.pl
Andrzej Bojarszczuk ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Stary Pożóg 74, 24-130 Końskowola, woj. lubelskie, tel. +48 501 461 456, e-mail: abojarszczuk@wp.pl, www.porzeczka-konskowola.pl
Marcin Sadak ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Okalina Wieś 22, 27-500 Opatów, tel. +48 783 058 903, e-mail: sadexopatow@vp.pl
Błocki Wiesław Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Wysoka 82, 17-300 Siemiatycze, tel. +48 501 134 939, + 48 512 341 380 e-mail: sadzonki@porzeczka.pl, www.porzeczka.pl
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych Maciej Buła ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Brzezia 53b, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 71 57, (24) 277 60 65, +48 606 536 630, +48 666 817 888 e-mail: michal.bula@op.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych ‒ mgr inż. Zbigniew Kowalski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 roku, bez prawa udzielania sublicencji
ul. Sienkiewicza 22, 24-150 Nałęczów, tel. +48 605 616 115 e-mail: kowalskiszkolka@gmail.com, www.kowalskiszkolka.pl
mgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2030 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl, www.szkolka-laskowscy.pl
  
NAZWA ODMIANY‘POLONUS’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU04.03.2019 r., S 650
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU15.03.2019 r., S 245, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 15.03.2044 r.
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 roku, bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/396-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
  
NAZWA ODMIANY‘RUBEN’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU17.02.2005 r., S 492
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2032 r., UE 19039
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
Błocki Wiesław Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Wysoka 82, 17-300 Siemiatycze, tel. +48 501 134 939, +48 512 341 380 e-mail: sadzonki@porzeczka.pl, www.porzeczka.pl
Krzewińska Krystyna Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski oraz na terytorium Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Krężnicka 100, 20-515 Lublin, tel. (81) 750 02 79, +48 608 572 872, fax (81) 750 98 12 e-mail: krzewinski@krzewinski.pl, www.krzewinski.pl
Ziembicki Leszek ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 roku, bez prawa udzielania sublicencji
Suchodół 25, 96-520 Iłów
mgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl. www.szkolka-laskowscy.pl
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych, Maciej Buła ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Brzezia 53b, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 71 57, (24) 277 60 65, +48 606 536 630, +48 666 817 888 e-mail: michal.bula@op.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych – mgr inż. Zbigniew Kowalski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 roku, bez prawa udzielania sublicencji
ul. Sienkiewicza 22, 24-150 Nałęczów, tel. +48 605-616-115 e-mail: kowalskiszkolka@gmail.com, www.kowalskiszkolka.pl
4Orchard Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Kielniki 2E, 09-530 Gąbin, tel. +48 604 933 556, e-mail: z_przemek@interia.pl
Tomasz Daniel ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Wilkołaz Drugi 55, 23-212 Wilkołaz, tel. +48 667 051 074, e-mail: daniel.tom@o2.pl
Jarosław Dudek ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Dzierzkowice Podwody 156, 23-251 Dzierzkowice, tel. +48 721 449 481, e-mail: jarek_dudek4@wp.pl
Dariusz Paradowski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Przemysłowa 61, 96-100 Skierniewice, tel. +48 608 029 367
Marcin Sadak ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Okalina Wieś 22, 27-500 Opatów, tel. +48 783 058 903, e-mail: sadexopatow@vp.pl
Stanisław Trzonkowski Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Dr A. i J. Docha 17, 16-100 Sokółka, tel. +48 608 316 466, fax (85) 722 10 38 e-mail: matrzo@wp.pl, www.krzewyjagodowe-podlaskie.org.pl
Piotr Stypuła ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.05.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji
Słotwiny 154, 24-310 Karczmiska, www.drzewkaowocowe24.pl
P-stwo Usługowo-Handlowe FLOREXPOL Sp. z o.o. ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.07.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Sowińskiego 25/128, 01-105 Warszawa, oddział Dębówka 17A, 20-050 Lublin,
www.florexpol.eu/
  
NAZWA ODMIANY‘TIBEN’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU20.03.2000 r., S 393
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2029 r., EU 14099
LICENCJOBIORCYKrzewińska Krystyna Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski oraz na terytorium Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Krężnicka 100, 20-515 Lublin, tel. (81) 750 02 79, +48 608 572 872, fax (81) 750 98 12 e-mail: krzewinski@krzewinski.pl, www.krzewinski.pl
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax ( 46) 815 77 13 e-mail: oems.prusy@inhort.pl, www.oems.inhort.pl
mgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl, www.szkolka-laskowscy.pl
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych Maciej Buła ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji
Brzezia 53b, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 71 57, +48 606 536 630, +48 666 817 888, e-mail: michal.bula@op.pl
Andrzej Bojarszczuk ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Stary Pożóg 74, 24-130 Końskowola, woj. lubelskie, tel. +48 501 461 456 e-mail: abojarszczuk@wp.pl, www.porzeczka-konskowola.pl
Maciej Jankowski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Płocka 1209-530 Gąbin, tel./fax (24) 277 22 16, +48 697 682 710, e-mail: kontakt@zjankowski.pl
P-stwo Usługowo-Handlowe FLOREXPOL Sp. z o.o. ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.07.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Sowińskiego 25/128, 01-105 Warszawa, oddział Dębówka 17A, 20-050 Lublin,
www.florexpol.eu/
  
NAZWA ODMIANY‘TIHOPE’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU06.02.2014 r., S 605
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2039 r., EU 37035
LICENCJOBIORCYmgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl, www.szkolka-laskowscy.pl
Błocki Wiesław Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Wysoka 82, 17-300 Siemiatycze, tel. +48 501 134 939, + 48 512 341 380 e-mail: sadzonki@porzeczka.pl, www.porzeczka.pl
Buła Roman Szkółka Drzew i Krzewów ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Słoneczna 1, 09-530 Gąbin, tel./fax (24) 27 71 777, +48 500 038 709 e-mail: roman-bula@wp.pl, www.romanbula.pl
Krzewińska Krystyna Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Krężnicka 100, 20-515 Lublin, tel. (81) 750 02 79, fax. (81) 750 98 12, +48 608 572 872 e-mail: krzewinski@krzewinski.pl, www.krzewinski.pl
Stanisław Trzonkowski Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Dr A. i J. Docha 17, 16-100 Sokółka, tel. +48 608-316-466, fax (85) 722-10-38 e-mail: matrzo@wp.pl, www.krzewyjagodowe-podlaskie.org.pl
Andrzej Bojarszczuk ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji
Stary Pożóg 74, 24-130 Końskowola, tel. +48 501 461 456 e-mail: abojarszczuk@wp.pl, www.porzeczka-konskowola.pl
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
4Orchard Sp. Z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Kielniki 2E, 09-530 Gąbin, tel. +48 604 933 556, e-mail: z_przemek@interia.pl
Tomasz Daniel ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji Wilkołaz Drugi 55, 23-212 Wilkołaz, tel. +48 667 051 074, e-mail: daniel.tom@o2.pl
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych Maciej Buła ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., bez prawa udzielania sublicencji
Brzezia 53b, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 71 57, (24) 277 60 65, +48 606 536 630, +48 666 817 888 e-mail: michal.bula@op.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych ‒ mgr inż. Zbigniew Kowalski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Sienkiewicza 22, 24-150 Nałęczów, tel. +48 605 616 115 e-mail: kowalskiszkolka@gmail.com, www.kowalskiszkolka.pl
Piotr Stypuła ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.05.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji;
Słotwiny 154, 24-310 Karczmiska, www.drzewkaowocowe24.pl
Marek Wojtak Gospodarstwo Rolne ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Dzierzkowice-Podwody 157, 23-251 Dzierzkowice, tel. +48 730165553
  
NAZWA ODMIANY‘TINES’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU17.02.2005 r., S 491
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2032 r., UE 19038
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
  
NAZWA ODMIANY‘TISEL’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU20.03.2000 r., S 392
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2029 r., EU 14100
LICENCJOBIORCYBłocki Wiesław Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Wysoka 82, 17-300 Siemiatycze, tel. +48 501 134 939, + 48 512 341 380 e-mail: sadzonki@porzeczka.pl, www.porzeczka.p l
Krzewińska Krystyna Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski oraz na terytorium Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Krężnicka 100, 20-515 Lublin, tel. (81) 750 02 79, fax. (81) 750 98 12, +48 608 572 872 e-mail: krzewinski@krzewinski.pl, www.krzewinski.pl
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
mgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl, www.szkolka-laskowscy.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych – mgr inż. Zbigniew Kowalski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 roku, bez prawa udzielania sublicencji
ul. Sienkiewicza 22, 24-150 Nałęczów, tel. +48 605-616-115 e-mail: kowalskiszkolka@gmail.com, www.kowalskiszkolka.pl
Stanisław Trzonkowski Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Dr A. i J. Docha 17, 16-100 Sokółka, tel. +48 608 316 466, fax. (85) 722 10 38 e-mail: matrzo@wp.pl, www.krzewyjagodowe-podlaskie.org.pl
Tomasz Daniel ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Wilkołaz Drugi 55, 23-212 Wilkołaz, tel. +48 667 051 074, e-mail: daniel.tom@o2.pl
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych, Maciej Buła ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Brzezia 53b, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 71 57, (24) 277 60 65, +48 606 536 630, +48 666 817 888 e-mail: michal.bula@op.pl
Tomasz Przepiórka Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Stary Pożóg 108 A, 24 – 130 Końskowola, woj. lubelskie, tel. +48 508 243 018 tomasz.przepiorka@wp.pl, www.porzeczka-konskowola.pl
Jarosław Dudek Dzierzkowice ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Podwody 156, 23-251 Dzierzkowice, tel. +48 721 449 481, e-mail: jarek_dudek4@wp.pl
Tomasz Pałka ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Karmanowice 30, 24-160 Wąwolnica, tel. +48 605 443 033
Dariusz Paradowski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Przemysłowa 61, 96-100 Skierniewice, tel. +48 608 029 367
Maciej Jankowski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Płocka 12,09-530 Gąbin, tel. +48 697 682 710, tel./fax (24) 277 22 16, e-mail: kontakt@zjankowski.pl
Piotr Stypuła ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.05.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji
Słotwiny 154, 24-310 Karczmiska, www.drzewkaowocowe24.pl

ŚWIDOŚLIWA OLCHOLISTNA

NAZWA ODMIANY‘AMELA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2052 r., UE 62151
LICENCJOBIORCYPLANTIN Sp. z o.o. spółka komandytowa ‒ licencja wyłączna na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Muniakowice 100, 32-090 Słomniki, www.plantin.com.pl

TRUSKAWKA

NAZWA ODMIANY‘DUKAT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU02.01.1991 r., S 152
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 
LICENCJOBIORCY 
  
NAZWA ODMIANY‘ELKAT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU01.04.1998 r., S 346
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU02.02.1998 r., S 37, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 01.02.2023 r. 
LICENCJOBIORCY
  
NAZWA ODMIANY‘ELSARIUSZ’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU11.02.2008 r., S 548
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU18.02.2008 r., S 162, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 17.02.2033 r.
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
  
NAZWA ODMIANYFIBION
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU05.04.2022 r. S 700
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU25.03.2022 r. S 274, Odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 25.03.2047 r.
LICENCJOBIORCY
NAZWA ODMIANY‘FILUT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU02.02.2007 r., S 535
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 
LICENCJOBIORCY 
  
NAZWA ODMIANY‘GRANAT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU06.02.2014 r., S 606
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU10.02.2014 r., S 216, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 10.02.2039 r.
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
  
NAZWA ODMIANY‘GRANDAROSA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU17.02.2015 r., S 611
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2040 r., UE 39554
LICENCJOBIORCYDariusz Wójcicki AGRO-TRUS Szkółka Sadzonek Truskawek Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski oraz w Krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Pustkowa Góra 11, 95-0 73 Grotniki, tel. (42) 718 62 54, +48 608 339 666, fax 42 616 73 88 e-mail: biuro@agro-trus.pl, www.agro-trus.pl
Józef Niewczas NIEWCZAS Szkółka Sadzonek Truskawek ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Wielowicz 31, 89-412 Sośno, tel. + 48 606 141 821
e-mail: sklep@niewczas.co
strona: www.niewczas.co
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/396-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax 018 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
Agronom Plants Gospodarstwo Rolne Marta Dąbrowska ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji
Zienki 14, 21-230 Sosnowica, tel. +48 500 530 977, e-mail: sak@agronomplants.pl, www.agronomplants.pl
Szkółka Truskawek HORTPLANT Jerzy Dominikowski ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Lisowola 12, 96-330 Puszcza Mariańska, tel. (46) 831 06 77 e-mail: dominikowscy@hortplant.pl, www.hortplant.pl
FRUCTOPLANT Sp. z o.o. ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski, w tym podmiotom nabywającym produkty w celu ich dalszej sprzedaży (sieci handlowe) do 31.12.2023 r.
ul. Kielniki 2e, 09-530 Gąbin, tel. (24) 277 00 06, e-mail: fructoplant@fructoplant.pl, www.fructoplant.pl
Krzewińska Krystyna Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski, w tym podmiotom nabywającym produkty w celu ich dalszej sprzedaży (sieci handlowe) do 31.12.2023 r.
ul. Krężnicka 100, 20-515 Lublin, tel. (81) 750 02 79, 608 572 872 e-mail: krzewinski@krzewinski.pl, www.krzewinski.pl
P-stwo Usługowo-Handlowe FLOREXPOL Sp. z o.o. ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.07.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Sowińskiego 25/128, 01-105 Warszawa, oddział Dębówka 17A, 20-050 Lublin,
www.florexpol.eu/
  
NAZWA ODMIANY‘HOKENT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU23.01.2009 r., S 561
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU26.01.2009 r., S 177, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 26.01.2034 r. 
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax. (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
  
NAZWA ODMIANY‘MARDUK’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU23.01.2009 r., S 560
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU26.01.2009 r., S 178, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 26.01.2034 r.
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
  
NAZWA ODMIANY‘MARKAT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU02.02.2010 r., S 578
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU02.02.2010 r., S 194, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 02.02.2035 r.
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
Józef Niewczas NIEWCZAS Szkółka Sadzonek Truskawek ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 30.09.2023 r., bez prawa udzielania sublicencji
Wielowicz 31, 89-412 Sośno, tel. +48 606 141 821
e-mail: sklep@niewczas.co
strona: www.niewczas.co
  
NAZWA ODMIANY‘PALADYN’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU24.01.2011 r., S 583
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 
LICENCJOBIORCY 
  
NAZWA ODMIANY‘PANON’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU11.02.2008 r., S 549
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU18.02.2008 r., S 163, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 17.02.2033 r.
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
  
NAZWA ODMIANY‘PANVIK’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU01.03.2017 r., S 637
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU17.02.2017 r., S 233, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 17.02.2042 r.
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 roku, bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
Dariusz Wójcicki AGRO-TRUS Szkółka Sadzonek Truskawek Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., bez prawa udzielania sublicencji
Pustkowa Góra 11, 95-0 73 Grotniki, tel. (42) 718 62 54, +48 608 339 666, fax 42 616 73 88 e-mail: biuro@agro-trus.pl, www.agro-trus.pl
  
NAZWA ODMIANY‘PEGAT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU02.03.2012 r., S 595
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU02.03.2012 r., S 207, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 02.03.2037 r.
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 roku, bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
  
NAZWA ODMIANY‘PINK ROSA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU24.02.2016 r., S 622
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISUodmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2041 r., UE 42546
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
  
NAZWA ODMIANY‘SELVIK’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU02.02.2007 r., S 536
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU05.02.2007 r., S 155, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 04.02.2032 r.
LICENCJOBIORCYOśrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
Udostępnij na: