Skip to content

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tytuł: Wdrożenie ulepszonego produktu, innowacyjnej technologii i metod organizacji produkcji w produkcji cebulowych roślin ozdobnych przy wykorzystaniu wysokociśnieniowego zamgławiania komór chłodniczych nadtlenkiem wodoru stabilizowanego srebrem
Akronim: Kwiaty cebulowe
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa – PIB, Gospodarstwo Ogrodnicze Jacek Wiśniewski, Emi AGRO Emilia Waszkiewicz
Kierownik projektu z IO- PIB: prof. dr hab. A. Wojdyła
Okres realizacji: 01.10.2020 – 31.12.2022
Nr umowy: DDD.6509.00019.2019.05

Tytuł: Nowatorska technologia produkcji in vitro zdrowych, wysokiej jakości sadzonek rabarbaru (Rheum rhaponticum L.)
Akronim: EPIBIO-FOOD ROZTOCZE
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wykonawcy: Grupa Producentów BIO-FOOD ROZTOCZE Sp. z o.o., Instytut Ogrodnictwa – PIB, BIOKONCEPT – GARDENIA Sp. z o.o., Alicja Brdyś
Kierownik projektu z IO- PIB: dr A. Wojtania
Okres realizacji: 01.10.2020 – 31.12.2022
Nr umowy: DDD.6509.00020. 2019.09

Tytuł: Opracowanie strategii zapobiegania rozwojowi fitopatogenów ziemniaka sadzeniaka w oparciu o ekologiczne rozwiązania biotechnologiczne i nową metodę przechowywania
Akronim: Fitoziem
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Współpraca, Działanie 16
Lider: Politechnika Łódzka
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu z IO-PIB: prof. dr hab. M. Grzesik
Okres realizacji: 15.06.2020 – 30.06.2022
Nr umowy: 00010.DDD.6509.00016.2018.05 K-51/9/2020

Zrealizowane

Tytuł: Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z uprawą róż w gospodarstwie ogrodniczym w Boguchwale
(Increased competitiveness on the market through the implementation of process, technological and marketing innovation related to the cultivation of roses in the horticultural farm in Boguchwała)
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wykonawcy: Aneta Sapa, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: dr J.S. Nowak
Okres realizacji: 28.05.2018 – 26.02.2019
Nr umowy: DDD.6509.00077.2017.09

Udostępnij na: