Komórki organizacyjne Instytutu Ogrodnictwa

 

Dyrektor Rada Naukowa Dział Spraw Pracowniczych Stanowisko ds. obronnych Pełnomocnik ds. systemu zarządzania Rzecznik Patentowy Radca Prawny Sekretariat Instytutu Dział Informatyki Zespół Transferu Technologii i Obsługi Projektów Badawczych Centrum Zaawansowanych Technologii "Agrotech" Centrum Doskonałości "HortiTech" Centrum Biotechnologii Ogrodniczej Zastępca Dyrektora ds. Finansowych 
Główny Księgowy Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji Stanowisko ds. BHP i ochrony ppoż Archiwum Zakładowe Dział Administracyjno-Gospodarczy Sekcja Obsługi Doświadczeń Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych Zakład Fitopatologii Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami Zakład Mikrobiologii Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych Zakład Pszczelnictwa w Puławach Zakład Biologii Stosowanej Zakład Agroinżynierii Biblioteka Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw Zakład Szkółkarstwa i Nasiennictwa Zakład Odmianoznawstwa Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Zakład Upowszechniania i Promocji Dział Planowania Naukowego i Programu Wieloletniego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >