Skip to content

Biblioteka

Pracownik


ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ

  • Gromadzenie, katalogowanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych w postaci drukowanej i elektronicznej (SOWA/MARC21) zgodnie z profilem naukowym jednostki.
  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych pracownikom IO, studentom oraz innym osobom na warunkach określonych w regulaminie Biblioteki.
  • Zapewnienie dostępu online do źródeł informacji naukowej zgodnie z potrzebami dydaktycznymi i naukowymi użytkowników.
  • Prenumerata czasopism krajowych i zagranicznych oraz zakup książek.
  • Redagowanie strony internetowej biblioteki.
  • Prowadzenie dokumentacji prac badawczych realizowanych w jednostce w ramach współpracy z Centralną Biblioteką Rolniczą (baza SIBROL) oraz współtworzeniu bazy System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ).
Udostępnij na: