Skip to content

Czasopisma

Czasopisma polskie
  • e-czasopisma 

Wybrane polskie czasopisma w wolnym dostępie

Wykaz obejmuje czasopisma z różnych dziedzin nauki ( z dziedziny nauk rolniczych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz inżynieryjno-technicznych). Zasoby dostępne są bezpłatnie w całości lub w części w Internecie dla wszystkich użytkowników bez ograniczania lokalizacji.

Acta Agraria et Silvestria series Silvestris

Acta Agrobotanica

Acta Agrophysica (monografie)

Acta Agrophysica

Acta Biochimica Polonica

Acta Bioengineering and Biomechanics

Acta Chromatographica

Acta Ichthyologica et Piscatoria

Acta Microbiologica Polonica: do vol.56 nr 4/2007

Acta Mycologica

Acta Neurobiologiae Experimentalis

Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research

Acta Scientiarum Polonorum – seria Administratio Locorum

Acta Scientiarum Polonorum – seria Agricultura

Acta Scientiarum Polonorum – seria Architectura

Acta Scientiarum Polonorum – seria Biotechnologia

Acta Scientiarum Polonorum – seria Formatio Circumiectus

Acta Scientiarum Polonorum – seria Hortorum Cultus

Acta Scientiarum Polonorum – seria Medicina Veterinaria

Acta Scientiarum Polonorum – seria Piscaria

Acta Scientiarum Polonorum – seria Technica Agraria

Acta Scientiarum Polonorum – seria Technologia Alimentaria

Acta Scientiarum Polonorum – seria Zootechnica 

Acta Societatis Botanicorum

Acta Zoologica Cracoviensia A + B

Alergia

Alergologia, Immunologia

Animal Science Papers and Reports

Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM)

Annales UMCS Sect. C. Biologia

Annales UMCS Sect. DD. Medicina Veterinaria

Annales UMCS Sect. EEE. Horticultura

Annales UMCS Sect. EE. Zootechnica

Annales UMCS Sect. E. Agricultura

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska

Annals of Animal Science

Annual Report Institute of Nuclear Chemistry and Technology

 ARIANTA

Baltic Coastal Zone

Bio-Algorithms and Med-Systems

Biological Letters

Biotechnologia (2005 – 2010)

BioTechnologia (2011 – )

Biuletyn IHAR

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

Biodiversity Research and Conservation

Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy

BWN. Kolekcja Nauk Przyrodniczych

Chemistry, Environment, Biotechnology

Communications in Biometry and Crop Science

Czasopisma ekologiczne

Czasopismo Techniczne

Dendrobiology

Dzienniki Urzędowe Głównego Urzędu Statystycznego

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [EJPAU]

Etyka

Etyka Praktyczna

Folia Biologica (Kraków)

Folia Histochemia et Cytobiologica

Folia Horticulturae

Folia Morphologica

Forestry Letters / dawny tytuł: Prace z Zakresu Nauk Rolniczych

Forum Akademickie

Fragmenta Agronomica

Geological Quarterly

Herba Polonica

Informator Sadowniczy

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

International Agrophysics

Inżynieria Ekologiczna

Internetowy Poradnik Ogrodniczy

Inżynieria Rolnicza

Journal of Agribusiness and Rural Development 

Journal of Animal and Feed Science

Journal of Apicultural Science

Journal of Applied Genetics

Journal of Elemetology

Journal of Fruit and Ornamental Plant Research (2000 – 2012)

Journal of Plant Protection Research

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Klucze do oznaczania owadów Polski

Kosmos

Leśne Prace Badawcze

Mały Rocznik Statystyczny Polski (2000-2014)

Medycyna Pracy

Monographiae Botanicae

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Nauka Przyroda Technologie

Nowości Warzywnicze (2010 – 2011)

Oceanologia

Oceanological and Hydrobiological Studies

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych

Pamiętnik Puławski

PAN – czasopisma

Panacea

Pestycydy

Phytopathologia – kontynuacja Phytopathologica Polonica

Plant Breeding and Seed Science

Polish Journal of Agronomy

Polish Journal of Chemical Technology

Polish Journal of Ecology

Polish Journal of Entomology

Polish Journal of Environmental Studies

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences

Polish Journal of Microbiology

Polish Journal of Natural Sciences

Polish Journal of Pathology

Polish Journal of Soil Science

Polska Gospodarka. Tendencje, Oceny, Prognozy

Polskie Pismo Entomologiczne

Postępy Biochemii

Postępy Mikrobiologii

Postępy Nauk Rolniczych

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego

Postęp w Chemii i Zastosowaniu Chityny i jej Pochodnych

Postępy w Ochronie Roślin – Progress in Plant Protection

Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska

Problemy Ekologii Krajobrazu

Problemy Ekorozwoju

Problemy Inżynierii Rolniczej

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi (2002, 2005-2013)

Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

PSJD – Polish Scientific Journals Database

Rocznik Dendrologiczny (1998-2007; w 2008 roku zawieszono wydawanie)

Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (od vol. 57/2009 – )

Rocznik Statystyczny Rolnictwa (2007-2014)

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2006 – )

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – Seria Botanika Steciana

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – Seria Ogrodnictwo

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Roczniki Gleboznawcze (od 2012 r. Soil Science Annual)

Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa

Roczniki Naukowe Zootechniki

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rolniczy Magazyn Elektroniczny

Rośliny Oleiste – Oilseed Crops

Soil Science Annual (jest kontynuacją Roczników Gleboznawczych)

Sprawy Nauki

Steciana – kontynuacja Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu Seria Botanika i Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu Seria Botanika-Steciana

Sylwan

Świat Nauki (polska edycja “Scientific American”)

Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa

Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Vegetable Crops Research Bulletin (2007 – 2012)

Wiadomości Botaniczne

Wiadomości Ekologiczne

Wiadomości Entomologiczne

Wiadomości Statystyczne

Wiadomości Zootechniczne

Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (2013 – )

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (2003 – 2010)

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka (2011 – 2012)

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Ziemniak Polski

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

Czasopisma zagraniczne

  • e-czasopisma

DOAJ – Directory of Open Access Journals

  • Wybrane zagraniczne czasopisma w wolnym dostępie

Ebsco
Pełną informację można znaleźć na stronie www.pcss.pl/wbn.
Licencja obejmuje pakiet podstawowy 14 baz danych w języku angielskim. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost 
Więcej informacji znajdziesz tutaj

Nature z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science
Więcej informacji znajdziesz tutaj

Science na serwerze wydawcy
Więcej informacji znajdziesz tutaj

Science Direct (Elsevier)  serwer wydawcyserwer ICM
Licencja krajowa Elsevier obejmuje 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych, patrz katalog 2019.
Więcej informacji znajdziesz tutaj

Springer Link  – strona wydawcy, archiwizowane na platformie Infona w ICM

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Wiley
Czasopisma w kolekcji Full Collection 2021 z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami
od 1997 roku.
Więcej informacji znajdziesz tutaj

Acta Physiologiae Plantarum
Acta Theriologica
Agricultural System
Agriculture, Ecosystems & Environment
Agronomy Journal
Agronomy Research
American Journal of Clinical Nutrition
American Journal of Enology and Viticulture
American Journal of Plant Sciences
Annual report – National Institute of Radiological Sciences
Apidiologie
Australian Journal of Grape and Wine Research
Bee World
Biological Agriculture & Horticulture
Biology of Reproduction
Bulletin of Japanese Society of Microbial Ecology
Canadian Journal of Animal Science
Cereal Research Communications
Crop Science
Ecology
Endocrinerelated Cancer
Energy Sources
Erwerbs-Obstbau
Euphytica
European Journal of Horticultural Science
European Journal of Plant Pathology
Fruits
Genetic Resources and Crop Evolution
GPS Solutions
Horticultura Brasileira
Horticulture, Environment, and Biotechnology
Horticultural Science
HortScience
HortTechnology
In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant
Indian Journal of Horticulture
International Journal of Agriculture and Biology
International Journal of Biological and Life Sciences

International Journal of Food Science and Technology
International Journal of Food, Agriculture & Environment
International Journal of Fruit Science
International Journal of Vegetable Science
Journal of Agricultural and Food Chemistry
Journal of Agricultural Education and Extension
Journal of Agriculture and Social Sciences
Journal of Applied Ecology
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
Journal of Animal Science
Journal of Apicultural Research
Journal of Dairy Science
Journal of Ecology
Journal of Endocrinology
Journal of Experimental Botany
Journal of Food Science
Journal of Geodesy
Journal of Horticultural Science and Biotechnology
Journal of Immunology
Journal of Molecular Biology Research
Journal of Molecular Endocrinology
Journal of Nutrition
Journal of Pest Science
Journal of Plant Nutrition
Journal of Texture Studies
Journal of the American Pomological Society
Journal of the American Society for Horticultural Science
Microbes and Environments
Nature
Plant And Soil
Plant Breeding
Plant Cell Reports
Plant Cell, Tissue and Organ Culture
Plant Pathology
Plant Physiology
Poultry Science
Propagation of Ornamental Plants
Reproduction, Fertility & Development
Science
Spanish Journal of Agricultural Research
Survey Review (abstract)
Theoretical and Applied Genetics
The Plant Cell
Weed Science
Weed Technology
World Journal of Microbiology and Biotechnology

e-książki

EBSCO   (eBook Collection (EBSCOhost))

EBSCO Information Services (EBSCO) udostępnia nową darmową kolekcję e-booków, zawierającą tysiące wysokiej jakości książek elektronicznych w otwartym dostępie (OA) od wiodących wydawnictw uniwersyteckich i naukowych na świecie.

EBSCO eBooks Open Access Monograph Collection to stworzona we współpracy z wydawnictwami uniwersyteckimi i naukowymi multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych, dostępnych w modelu Open Access. Kolekcja oferuje dostęp do ponad 2,500 tytułów o różnorodnej tematyce, bez ograniczeń DRM co pozwala na swobodne pobieranie i udostępnianie treści przez użytkowników.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Science Direct (Elsevier)

Licencja krajowa Elsevier obejmuje wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Springer

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są e-książki anglojęzyczne: ponad 137 tysięcy tomów 1888–19891990–19992000–20042005–20092010–20142015–2019 oraz zbiór archiwalnych książek niemieckojęzycznych 1815–2004

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Wiley

Książki Wiley są udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Federacja Polskich Bibliotek Cyfrowych – www.wdl.org

Światowa Biblioteka Cyfrowa – www.wdl.org

Udostępnij na: