Skip to content

Czasopisma zagraniczne

  • e-czasopisma
DOAJ – Directory of Open Access Journals  Baza oferuje otwarty dostęp do zagranicznych czasopism pełnotekstowych naukowych i popularnonaukowych z różnych dziedzin publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe.

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) w ramach licencji krajowej oferuje dostęp do elektronicznych czasopism:

EBSCO  Licencja krajowa EBSCO Information Services pakiet podstawowy obejmuje m.in.7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.

Baza dostępna w sieci IO-PIB na serwerze producenta
Pełna informacja o bazie
Informacje o licencji  
Nature  Międzynarodowy tygodnik opisujący odkrycia ze wszystkich dziedzin nauki i technologii. Licencja krajowa obejmuje dostęp do roczników od 2010 do bieżących numerów tygodnika.

Czasopismo dostępne w sieci IO-PIB z serwera wydawcy
Informacje o licencji
Science  Czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Od roku 2010 jest udostępniane w ramach krajowej licencji, która obejmuje roczniki od 1997 r.

Czasopismo dostępne w sieci IO-PIB z   serwera wydawcy  American Association for the Advancement of Science
Informacje o licencji
Science Direct (Elsevier)  Licencja Elsevier obejmuje czasopisma z grupy Cell (19 tytułów), grupy Lancet (4 tytuły) oraz 7 kolekcji tematycznych Science Direct: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Computer Science; Engineering; Health Sciences; Immunology and Microbiology; Mathematics; Physics and Astronomy.  Obecnie jest to 1596 czasopism, w tym 1232 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 364 czasopisma archiwalne, patrz katalog 2024. Na stronie wydawcy Journals on ScienceDirect można znaleźć spisy czasopism w kolekcjach tematycznych oraz informacje o czasopismach Open Acess, które co do zasady nie wchodzą do kolekcji tematycznych.

Baza dostępna w sieci IO-PIB na:
– serwerze wydawcy Science Direct
– serwerze Infona w ICM
Informacje o licencji  
Springer Link  Zgodnie z umową zawartą na lata 2022-2024 i zaktualizowaną w 2023 r. licencja Springer obejmuje w 2023 r. dostęp do 2282 czasopism bieżących hybrydowych lub subskrypcyjnych ( katalog 2023). W przypadku ok. 1000 czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne głębokie archiwa sprzed 1997 roku (archiwum zakupione w 2010 r.). Dla pozostałych czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne archiwa od 1997 r.

Baza dostępna w sieci IO-PIB na:
– platformie Wydawcy SpringerLink
– platformie Infona w ICM
Informacje o licencji
WileyLicencja krajowa Wiley od 2023 r. obejmuje 491 czasopism wybranych z pełnej kolekcji Wiley z rocznikami od 1997 dostępnych na serwerze wydawcy Wiley Online Library.

Baza dostępna w sieci IO-PIB na:
– serwerze wydawcy Wiley Online Library
– platformie Infona w ICM
Informacje o licencji
Udostępnij na: