Skip to content

LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCI PRODUKTÓW OGRODNICZYCH

LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCI PRODUKTÓW OGRODNICZYCH (LABORATORY OF QUALITY INVESTIGATION OF HORTICULTURE PRODUCTS)

Kierownik

dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc
tel.: +48 46 834 54 27, e-mail: Monika.Mieszczakowska@inhort.pl

Dokumenty do pobrania – certyfikat, zakres akredytacji, oferta, zlecenia badań i dane kontaktowe


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

Usługi badawcze dla producentów i przetwórców owoców i warzyw oraz innych zleceniodawców w zakresie:

 • analizy materiału roślinnego (liście, korzenie, pędy);
 • analiza żywności pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa, grzyby i zioła oraz ich przetwory – m.in. soki, nektary, zagęszczone soki, przeciery, suszone produkty);
 • analiza gleby i podłoży ogrodniczych;
 • analiza wody dla potrzeb nawadniania upraw ogrodniczych;
 • analiza nawozów mineralnych i ogrodniczych.

OFERTA LABORATORIUM

 • Oznaczanie zawartości makroskładników – fosfor, potas, magnez, wapń i sód.
 • Oznaczanie zawartości mikroskładników – bor, miedź, żelazo, mangan, cynk.
 • Oznaczanie zawartości azotu i białka.
 • Oznaczanie zawartości błonnika (TDF, SDF i IDF).
 • Oznaczanie zawartości węgla organicznego.
 • Oznaczanie zawartości azotanów i azotynów.
 • Oznaczanie zawartości chlorków, siarczanów i fosforanów.
 • Oznaczanie zawartości metali ciężkich – ołów, kadm, rtęć i arsen.
 • Oznaczanie pH, zasolenia gleby.
 • Oznaczanie pH, twardości ogólnej , elektroprzewodnictwa wody.
 • Oznaczanie zawartości kwaśnych węglanów w wodzie i pożywkach.


Pracownicy naukowi

 • mgr inż. Wioletta Popińska

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • mgr inż. Teresa Stępień

Pracownicy techniczni

 • Hanna Jaroń
 • mgr inż. Emilia Kowalczyk
 • mgr inż. Monika Kroc
 • Karolina Wieteska
Udostępnij na: