Skip to content

Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego

FINANSOWANE PRZEZ MRiRW

Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie usprawnienia ekologicznej produkcji materiału rozmnożeniowego ekologicznych upraw warzywniczych, polegające na określeniu dobrych praktyk, standardów postępowania oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia produkcji materiału rozmnożeniowego upraw warzywniczych w systemie rolnictwa ekologicznego.

Kierownik zadania: dr Regina Janas


Sadownictwo metodami ekologicznymi: badania w celu usprawnienia ekologicznej produkcji sadowniczego materiału rozmnożeniowego w systemie rolnictwa ekologicznego, polegające na określeniu dobrych praktyk, standardów postępowania oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia produkcji materiału rozmnożeniowego upraw sadowniczych w systemie rolnictwa ekologicznego; Badania nad możliwością towarowej produkcji sadzonek maliny w mateczniku prowadzonym metodami ekologicznymi – drugi rok prowadzenia plantacji matecznej.

Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki


Sadownictwo metodami ekologicznymi: badania w zakresie możliwości zastosowania dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym środków do celów zaprawiania nasion ekologicznych upraw sadowniczych oraz jako nawozów o działaniu dolistnym; Ocena wpływu nalistnej aplikacji nawozowych produktów mikrobiologicznych na wzrost i plonowanie roślin truskawki w polowej uprawie ekologicznej.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt

Udostępnij na: