Skip to content

Metodyki szkółkarskie do rozporządzenia MRIRW

Metodyki szkółkarskie do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego

1. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla jabłoni, gruszy i pigwy (31.12.2022 r.)
2. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla brzoskwini, czereśni, śliwy i wiśni (31.12.2022 r.)
3. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla truskawki i poziomki (31.12.2022 r.)
4. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla agrestu, porzeczki czarnej i porzeczki czerwonej (31.12.2022 r.)
5. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla maliny, jeżyny i innych gatunków Rubus ssp. (31.12.2022 r.)
6. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla leszczyny i orzecha włoskiego (31.12.2022 r.)
7. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla borówki wysokiej i żurawiny (31.12.2022 r.)

Metodyka prowadzenia obserwacji na obecność bawełnicy korówki (Eriosoma lanigerum) (Hemiptera:Aphididae) na plantacjach matecznych (sady zraźnikowe, nasienne, mateczniki podkładek) oraz w szkółkach jabłoni (Malus spp.) – Ms.28.01.Baw_kor_jab

Metodyka prowadzenia obserwacji na obecność bawełnicy korówki (Eriosoma lanigerum) (Hemiptera: Aphididae) na plantacjach matecznych (sady zraźnikowe, nasienne, mateczniki podkładek) oraz w szkółkach gruszy i pigwy (Pyrus spp. i Cydonia oblonga) – Ms.29.01.Baw_kor_gr_pig

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego na obecność węgorków (Aphelenchoides spp.) na truskawce i poziomce – Ms.30.01.Wegorki

Metodyka pobierania prób z plantacji matecznych na obecność wielkopąkowca porzeczkowego – (Cecidophyopsis ribis) na porzeczce czarnej – Ms.31.01.wp

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na jabłoni – Ms.32.01.fj

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na gruszy i pigwie – Ms.33.01.fgp

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na moreli – Ms.34.01.fm

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na czereśni ptasiej i wiśni – Ms.35.02.fca

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na śliwie domowej i śliwie japońskiej – Ms.36.01.fsdsj

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na brzoskwini – Ms.37.01.fb

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Erwinia amylovora na jabłoni – Ms.21.02.Erw_jab

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Erwinia amylovora na gruszy i pigwie – Ms.27.01.Erw_gp

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność Pseudomonas syringae pv. morsprunorum na moreli – Ms.26.01.Psm

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) – Czereśnia i wiśnia oraz gatunki używane jako ich podkładki – Ms.25.01.WCW

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) i wiroidów – Brzoskwinia i gatunki używane jako jej podkładki – Ms.22.01.WWdB

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) – Morela i gatunki używane jako jej podkładki – Ms.23.01.WM

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) – Śliwa domowa, Śliwa japońska i gatunki używane jako ich podkładki – Ms.24.01.WS

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Erwinia amylovora – Jabłoń – Ms.21.01.ErwMal

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność grzyba Colletotrichum acutatum – Ms.20.01.CollF

Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego i wody do badań laboratoryjnych na obecność Phytophthora cactorum – Ms.19.01.PhF

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Czereśnia, Wiśnia oraz gatunki używane jako ich podkładki – Ms.18.01.WCW

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Grusza, Jabłoń i Pigwa – Ms.01.01.WGJP

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wiroidów – Grusza, Jabłoń i Pigwa – Ms.02.01.WdGJP

Metodyka pobierania próbek glebowych na obecność długaczy (Longidorus spp.) i sztylaków (Xiphinema spp.) – Ms.06.01.N

Metodyka pobierania prób na obecność tarcznika morwowca (Pseudaulacaspis pentagona) z plantacji matecznych Prunus, Juglans i Ribes. – Ms.07.01.T

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Truskawka – Ms.08.01.WT

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Porzeczka czarna, porzeczka czerwona i agrest – Ms.09.01.WPA

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Borówka wysoka i Żurawina – Ms.10.01.WBŻ

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Malina, Jeżyna – i inne gatunki Rubus ssp. – MS.11.01.WMJ

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Leszczyna – Ms.12.01.WL

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Orzech włoski – Ms.13.01.WOw

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Borówka wysoka i Żurawina – Ms.14.01.FBŻ

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Truskawka – Ms.15.01.FT

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Malina, Jeżyna i inne gatunki Rubus – Ms. 16.01.FR

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Leszczyna – Ms.17.01.FL

Parametry reakcji RT-PCR do metodyk szkółkarskich

Udostępnij na: