Skip to content

Metodyki szkółkarskie do rozporządzenia MRIRW

Metodyki szkółkarskie do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego

1. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla jabłoni, gruszy i pigwy (31.12.2023 r.)
2. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla brzoskwini, czereśni, śliwy i wiśni (31.12.2023 r.)
3. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla truskawki i poziomki (31.12.2023 r.)
4. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla agrestu, porzeczki czarnej i porzeczki czerwonej (31.12.2023 r.)
5. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla maliny, jeżyny i innych gatunków Rubus ssp. (31.12.2023 r.)
6. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla leszczyny i orzecha włoskiego (31.12.2022 r.)
7. Karta przeglądowa metodyk szkółkarskich dla borówki wysokiej i żurawiny (31.12.2023 r.)
 1. Metodyka prowadzenia obserwacji na obecność bawełnicy korówki (Eriosoma lanigerum) (Hemiptera:Aphididae) na plantacjach matecznych (sady zraźnikowe, nasienne, mateczniki podkładek) oraz w szkółkach jabłoni (Malus spp.) – Ms.28.01.Baw_kor_jab
 2. Metodyka prowadzenia obserwacji na obecność bawełnicy korówki (Eriosoma lanigerum) (Hemiptera: Aphididae) na plantacjach matecznych (sady zraźnikowe, nasienne, mateczniki podkładek) oraz w szkółkach gruszy i pigwy (Pyrus spp. i Cydonia oblonga) – Ms.29.01.Baw_kor_gr_pig
 3. Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego na obecność węgorków (Aphelenchoides spp.) na truskawce i poziomce – Ms.30.01.Wegorki
 4. Metodyka pobierania prób z plantacji matecznych na obecność wielkopąkowca porzeczkowego – (Cecidophyopsis ribis) na porzeczce czarnej – Ms.31.01.wp
 5. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na jabłoni – Ms.32.01.fj
 6. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na gruszy i pigwie – Ms.33.01.fgp
 7. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na moreli – Ms.34.01.fm
 8. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na czereśni ptasiej i wiśni – Ms.35.02.fca
 9. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na śliwie domowej i śliwie japońskiej – Ms.36.01.fsdsj
 10. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm na brzoskwini – Ms.37.01.fb
 11. Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Erwinia amylovora na jabłoni – Ms.21.02.Erw_jab
 12. Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność bakterii Erwinia amylovora na gruszy i pigwie – Ms.27.01.Erw_gp
 13. Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność Pseudomonas syringae pv. morsprunorum na moreli_A2023 – Ms.26.02.Psm
 14. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) – Czereśnia i wiśnia oraz gatunki używane jako ich podkładki – Ms.25.01.WCW
 15. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) i wiroidów – Brzoskwinia i gatunki używane jako jej podkładki – Ms.22.01.WWdB
 16. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów (+PPV) – Morela i gatunki używane jako jej podkładki – Ms.23.01.WM
 17. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Śliwa domowa, Śliwa japońska i inne gatunki/mieszańce Prunus L. podatne na wirus ospowatości śliwy_A2023 – Ms.24.02.WS
 18. Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność grzyba Colletotrichum acutatum – Ms.20.01.CollF
 19. Metodyka pobierania próbek materiału szkółkarskiego i wody do badań laboratoryjnych na obecność Phytophthora cactorum – Ms.19.01.PhF
 20. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Czereśnia, Wiśnia oraz gatunki używane jako ich podkładki – Ms.18.01.WCW
 21. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Grusza, Jabłoń i Pigwa – Ms.01.01.WGJP
 22. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wiroidów – Grusza, Jabłoń i Pigwa – Ms.02.01.WdGJP
 23. Metodyka pobierania próbek glebowych na obecność długaczy (Longidorus spp.) i sztylaków (Xiphinema spp.) – Ms.06.01.N
 24. Metodyka pobierania prób na obecność tarcznika morwowca (Pseudaulacaspis pentagona) z plantacji matecznych Prunus, Juglans i Ribes. – Ms.07.01.T
 25. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Truskawka_A2023– Ms.08.02.WT
 26. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Porzeczka czarna, porzeczka czerwona i agrest – Ms.09.01.WPA
 27. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Borówka wysoka i Żurawina – Ms.10.01.WBŻ
 28. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Malina, Jeżyna – i inne gatunki Rubus ssp._A2023 – MS.11.02.WMJ
 29. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Leszczyna – Ms.12.01.WL
 30. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność wirusów – Orzech włoski – Ms.13.01.WOw
 31. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Borówka wysoka i Żurawina_A2023 – Ms.14.02.FBŻ
 32. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Truskawka – Ms.15.01.FT
 33. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Malina, Jeżyna i inne gatunki Rubus_A2023– Ms.16.02.FR
 34. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność fitoplazm – Leszczyna – Ms.17.01.FL
 35. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do oceny laboratoryjnej na obecność Xanthomonas fragariae – Truskawka – MS.38.01.BT
 36. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego na obecność roztocza truskawkowego Phytonemus pallidus – Poziomka, Truskawka – Ms.39.01.RTr
 37. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego na obecność pryszczarka porzeczkowiaka liściowego (Dasineura tetensi) – Porzeczka czarna, Porzeczka czerwona, Agrest – Ms.40.01.PPLiś
 38. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego na obecność pryszczarka namalinka łodygowego (Resseliella theobaldi) – Malina, Jeżyna – Ms.41.01.PNŁod
 39. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność grzyba Neofabraea alba – Jabłoń – Ms.42.01.Nalba
 40. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego i wody do badań laboratoryjnych na obecność Phytophthora spp. – Jeżyna bezkolcowa, Malina właściwa – Ms.43.01.PhyRub
 41. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego i wody do badań laboratoryjnych na obecność Phytophthora fragariae – Poziomka, Truskawka – Ms.44.01.PhyRub
 42. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność grzyba Diaporthe vaccinii – Borówka wysoka, Żurawina – Ms.45.01.Dvac
 43. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do badań laboratoryjnych na obecność grzyba Verticillium albo-atrum – Ms.46.01.Va-a
 44. Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego i gleby do badań laboratoryjnych na obecność grzyba Verticillium dahliae – Ms.47.01.Vd

Parametry reakcji RT-PCR do metodyk szkółkarskich

Udostępnij na: