Skip to content

ZNIO 2013, 21

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (ZNIO) 2013, 21

Józef Babik
Wpływ rodzaju podłoża oraz sposobu prowadzenia roślin na plonowanie ogórka szklarniowego
The influence of the substrate and training system on the yield of greenhouse cucumber


Maria Grzegorzewska, Beata Kowalska
Wpływ nanokoloidów srebra i miedzi oraz nadtlenku wodoru na niektóre patogeny grzybowe warzyw
The influence of nano-silver, nano-copper and hydrogen peroxide on vegetable pathogens)


Piotr Kamiński
Ocena wartości użytkowej oraz zdolności do rozmnażania generatywnego nowych męskopłodnych i męskosterylnych genotypów kapusty głowiastej
The evaluation of commercial value and ability for generative propagation of the new male-fertile and male-sterile head cabbage genotypes


Joanna Kicińska, Ewelina Szustakowska, Artur Miszczak
Pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych w jabłkach w latach 2009-2012
Dithiocarbamates residue in apples in the years 2009-2012


Ryszard Kosson, Magdalena Tuszyńska, Paweł Szymczak
Wpływ terminu zbioru, blanszowania i mrożenia na zawartość flawonoidów w brokułach
Effect of harvest time, blanching and freezing on flavonoids content in broccoli


Teresa Kotlińska, Elżbieta Horodecka, Marta Olas-Sochacka
Charakterystyka wybranych zasobów genowych pomidora
Characterization of selected genetic resources of tomato


Waldemar Kowalczyk, Jacek Dyśko, Anna Felczyńska
Zmiany właściwości fizyko-chemicznych w wybranych ujęciach wody stosowanej do fertygacji warzyw pod osłonami
Changes of water physicochemical properties in the water intakes used for fertigation of vegetable grown under covers


Elżbieta U. Kozik, Marzena Nowakowska
Alternarioza roślin kapustowatych. Część II: perspektywy hodowli odmian odpornych
Alternaria disease of cabbage plants. Part II: perspectives on breeding of resistant cultivars


Elżbieta U. Kozik, Renata Nowak, Marzena Nowakowska, Piotr Kamiński
Ocena cech morfologicznych linii marchwi w fazie generatywnej
Evaluation of morphological traits of carrot breeding lines in generative phase


Anna Pobudkiewicz, Grażyna Soika, Adam Wojdyła, Jacek Nowak
Wpływ fluroprimidolu na rozwój populacji mszycy brzoskwiniowej (Nectarosiphon persicae Sulzer) na chryzantemie
The influence of flurprimidol on development of the green peach aphid (Nectarosiphon persicae Sulzer) population in chrysanthemum


Joanna Szumigaj-Tarnowska, Anna Wrzodak, Zbigniew Uliński, Czesław Ślusarski
Podatność na białą zgniliznę wybranych ras pieczarki Agaricus bisporus i ocena sensoryczna ich owocników
Susceptibility to wet bubble of various white button mushroom strains Agaricus bisporus and sensory assessment of their fruiting bodies


Agnieszka Włodarek, Józef Robak
Możliwości stosowania środków pochodzenia naturalnego w ochronie sałaty w uprawie polowej i pod osłonami przed chorobami
The possibility of natural products of use in the protection of lettuce in open field and under cover against diseases


Agnieszka Włodarek, Ewa Badełek, Józef Robak
Wpływ nowych środków ochrony roślin stosowanych w czasie wegetacji na trwałość przechowalniczą warzyw korzeniowych  
The influence of new products used during growing season on storage potential of root vegetables


Adam T. Wojdyła
Wpływ preparatu Silwet Gold na skuteczność fungicydów stosowanych do ochrony gerbery przed Erysiphe polyphaga
Effect of the preparation Silwet Gold on the efficacy of the fungicides used for the protection of gerbera against Erysiphe polyphaga

Udostępnij na: