Konkursy na stanowiska


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. 
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


Konkursy na stanowska naukowe

Stanowisko

Jednostka

Termin składania dokumentów

Ogłoszenie

Status

 Profesor IO Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw 9 marca 2020 r.

Ogłoszenie konkursowe PL

 
Adiunkt Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami 5 marca 2020 r.

 Ogłoszenie konkursowe PL

 Ogłoszenie konkursowe ANG

 
Asystent Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 27 lutego 2020 r.

 Ogłoszenie konkursowe PL

 Ogłoszenie konkursowe ANG

 
 Profesor IO Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami  17 lutego 2020 r.

 Ogłoszenie konkursowe PL

 Ogłoszenie konkursowe ANG

 
Asystent Zakład Pszczelnictwa w Puławach 31 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie konkursowe PL

Ogłoszenie konkursowe ANG

 
Asystent Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw 31 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie konkursowe PL

 Ogłoszenie konkursowe ANG

 
Adiunkt Pracownia Herbologii 04 wrzesień 2019 r.

Ogłoszenie konkursowe PL

Ogłoszenie konkursowe ANG

 
Adiunkt Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw 22 grudnia 2018 r. Ogłoszenie konkursowe  
 Adiunkt  Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
 10 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie konkursowe