Konkursy na stanowiska


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. 
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


Konkursy na stanowska naukowe

Stanowisko

Jednostka

Termin składania dokumentów

Ogłoszenie

Status

Adiunkt Pracownia Herbologii 04 wrzesień 2019 r.

Ogłoszenie konkursowe PL

Ogłoszenie konkursowe ANG

 
Adiunkt Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw 22 grudnia 2018 r. Ogłoszenie konkursowe  
 Adiunkt  Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
 10 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie konkursowe