Projekty finansowane przez MRiRW

 1. Program Wieloletni na lata 2015 - 2020
  Zrealizowane
  Program Wieloletni na lata 2008-2014
 2. Program Wieloletni IHAR-PIB/IO 2015 – 2020
 3. Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej
  2014-2020 rok
  Zrealizowane
  2011-2013 rok

  2010 rok
  2009 rok
  2008 rok
 4. Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej
  Informacja o planowanych na 2019 rok badaniach
  Informacja o planowanych na 2018 rok badaniach
  Informacja o planowanych na 2017 rok badaniach
  Informacja o planowanych na 2016 rok badaniach
  Informacja o planowanych na 2015-2016 rok badaniach
 5. Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego
  2019 r.
  Zrealizowane
  2018 r.
  2017 r.
  2016 r.
  2015 r.
  2014 r.
  2013 r.
  2012 r.
  2011 r.
  2010 r.
  2009 r.
  2008 r.