Skip to content

Badanie sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin

Instrukcja (2013): Metodyka – Badania porównawcze okresowej oceny rozpylaczy za pomocą pomiaru natężenia wypływu cieczy z pojedynczych rozpylaczy i pomiaru rozkładu poprzecznego
Instrukcja (2015): Metodyka prowadzenia samodzielnej kontroli stanu technicznego opryskiwaczy ręcznych
Instrukcja (2015): Metodyka prowadzenia samodzielnej kontroli stanu technicznego opryskiwaczy plecakowych
Instrukcja (2016). Metodyka prowadzenia samodzielnej kontroli stanu technicznego opryskiwaczy polowych
Instrukcja (2016). Metodyka prowadzenia samodzielnej kontroli stanu technicznego opryskiwaczy sadowniczych
Broszura (2016): DOBRA PRAKTYKA. Samodzielna kontrola opryskiwaczy ręcznych i plecakowych
Broszura (2016): INSTRUKCJA. Badania sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin – opryskiwacze polowe i sadownicze ciągnikowe i samobieżne – Wydanie I
Broszura (2017): DOBRA PRAKTYKA. Samodzielna kontrola opryskiwaczy polowych i sadowniczych – Wydanie I
Broszura (2017): INSTRUKCJA. Badanie sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin – Zaprawiarki do nasion
Broszura (2017): DOBRA_PRAKTYKA. Samodzielna kontrola zaprawiarek do nasion
Broszura (2018): INSTRUKCJA – Badania sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin – opryskiwacze szklarniowe
Broszura (2018): DOBRA PRAKTYKA – Samodzielna kontrola opryskiwaczy szklarniowych
Broszura (2020): INSTRUKCJA – Badania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu
Broszura (2020): DOBRA PRAKTYKA – Samodzielna kontrola sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu
Broszura (2020): INSTRUKCJA – Badania sprawności technicznej pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku
Broszura (2020): DOBRA PRAKTYKA – Samodzielna kontrola pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku
Prezentacja (2013): Metodyka badania stanu technicznego opryskiwaczy montowanych na pojazdach kolejowych
Prezentacja (2013): Założenia do wymagań technicznych i metod kontroli niestandardowego sprzętu ochrony roślin
Prezentacja (2013): Porównanie metod badania rozpylaczy: natężenie wypływu a rozkład poprzeczny – metodyka i pierwsze wyniki badań
Prezentacja (2014): Porównanie metod inspekcji rozpylaczy w opryskiwaczach polowych
Prezentacja (2015): Sprzęt ochrony roślin w świetle nowych wymagań prawnych i zaleceń Dobrej Praktyki Ochrony Roślin
Prezentacja (2016): Zakres i stan prac normalizacyjnych dotyczących badań stanu technicznego sprzętu ochrony roślin
Prezentacja (2016): Inspekcja opryskiwaczy w Polsce – stan obecny i możliwe kierunki zmian

Broszura (2023): INSTRUKCJA. Badania sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin – opryskiwacze polowe i sadownicze ciągnikowe i samobieżne – Wydanie II

Broszura (2023): DOBRA PRAKTYKA. Samodzielna kontrola opryskiwaczy polowych i sadowniczych – cz. 1 – Wydanie II

Broszura (2023): DOBRA PRAKTYKA. Samodzielna kontrola opryskiwaczy polowych i sadowniczych – cz.2 – Poradnik SPISE ADVICE Zalecenia do samodzielnej kontroli, konserwacji i kalibracji opryskiwaczy polowych wykonywanych w gospodarstwie

Udostępnij na: