Skip to content

Zapytania ofertowe 2022

30/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mobilnej stacji roboczej.

29/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych i krajowych oraz biletów kolejowych i autobusowych w komunikacji międzynarodowej w ramach podróży pracowników oraz osób wskazanych przez Instytut Ogrodnictwa-PIB.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138546

28/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa 3 szt. zasilaczy UPS.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/137177

27/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Usługa wywozu odpadów komunalnych

Pliki do pobrania:

25/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenia usług z zakresu medycyny pracy w Puławach na rzecz pracowników Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

Pliki do pobrania:

24/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenia usług z zakresu medycyny pracy w Skierniewicach na rzecz pracowników Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

Pliki do pobrania:

23/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

22/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/131054

21/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Instytutu Ogrodnictwa-PIB

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130456

20/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń: wytrząsarek, lodówki

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125527

19/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów do elektroforezy oraz rejestratora temperatury, wilgotności i światła

18/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń pomiarowych, technicznych, laboratoryjnych

Pliki do pobrania:

17/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń: wytrząsarek, wagi platformowej, lodówki

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122306

16/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu ogrodniczego

Pliki do pobrania:

15/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń technicznych 2

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115869

14/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, chłodniczych, pomiarowych

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112223

13/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111779

11/REG/2022 – ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiot zamówienia: Dostawa skanera oraz programu do akwizycji obrazu

Pliki do pobrania:

12/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń technicznych

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111080

09/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, druków i innych materiałów biurowych

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105314

06/REG/2022 – ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiot zamówienia: Dostawa sond pomiarowych

Pliki do pobrania:

08/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa wody mineralnej butelkowej

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: 06.04.2022r. do godz. 12.00

03/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych

Pliki do pobrania:

01/REG/2022

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych w ramach projektu pn. „Zielony kompleks laboratoriów na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa żywności i zachowania owadów zapylających z wykorzystaniem cyfrowej transformacji (IO-PIB)” realizowanego przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach z podziałem na 2 części.

Pliki do pobrania:

Archiwum

Udostępnij na: