Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowane przez MRiRW w roku 2021

Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w celu usprawnienia ekologicznej produkcji materiału rozmnożeniowego polegające na określeniu dobrych praktyk, standardów postępowania oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia produkcji materiału rozmnożeniowego upraw warzywniczych w systemie rolnictwa ekologicznego.
Opracowanie ekologicznych metod zwiększenia produktywności materiału rozmnożeniowego cebuli z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki oraz czynników optymalizujących produkcję nasienną w systemie rolnictwa ekologicznego wraz z wytycznymi (kompleksowy przewodnik dwuletniej produkcji cebuli na nasiona).

Kierownik zadania: dr Regina Janas

 

Sadownictwo metodami ekologicznymi: Badania i ocena substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin sadowniczych w uprawie ekologicznej. Opracowanie przewodnika w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym, z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy;
Zastosowanie substancji podstawowych do ograniczania populacji agrofagów (szkodników i chorób) na rokitniku.

Kierownik zadania: dr Małgorzata Tartanus

 

Sadownictwo metodami ekologicznymi: Opracowanie metodyk produkcji ekologicznej dla roślin jagodowych (truskawka i malina), z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy;
Opracowanie poradnika ochrony truskawki przed chorobami i szkodnikami.

Kierownik zadania: dr Małgorzata Tartanus


Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie ochrony warzyw przed chorobami i szkodnikami. Opracowanie, w formie przewodnika, metod zapobiegawczych przed chorobami i szkodnikami.
Możliwości wykorzystania substancji podstawowych i bioproduktów w ekologicznej w uprawie jarmużu, kalafiora i kapusty głowiastej przed chorobami i szkodnikami.

Kierownik zadania: dr hab. Grażyna Soika, prof. IO


Sadownictwo metodami ekologicznymi: badania i ocena substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin sadowniczych w uprawie ekologicznej. Opracowanie przewodnika w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym, z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy;
Opracowanie metod ochrony borówki wysokiej przed muszką plamoskrzydłą Drosophila suzukii (Matsumura) oraz patogenami powodującymi szarą pleśń (Botrytis cinerea) i antraknozę (Colletotrichum acutatum sensu lato), w ekologicznym systemie produkcji.

Kierownik zadania: dr Wojciech Warabieda


Kwota dotacji w 2021 r. dla 5 zadań: 768 347,00 zł

 

ZREALIZOWANE

2020 r.
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
2010 r.
2009 r.
2008 r.