Technika Ochrony Roślin

Instrukcja: Założenia do metodyk badania stanu technicznego opryskiwaczy montowanych na pojazdach szynowych i statkach powietrznych

Instrukcja: Metodyka - Badania porównawcze okresowej oceny rozpylaczy za pomocą pomiaru natężenia wypływu cieczy z pojedynczych rozpylaczy i pomiaru rozkładu poprzecznego

Prezentacja: Metodyka badania stanu technicznego opryskiwaczy montowanych na pojazdach kolejowych

Prezentacja: Założenia do wymagań technicznych i metod kontroli niestandardowego sprzętu ochrony roślin

Prezentacja: Porównanie metod badania rozpylaczy: natężenie wypływu a rozkład poprzeczny - metodyka i pierwsze wyniki badań

Prezentacja: Godyń A., Świechowski W., Doruchowski G., Hołownicki R. 2014. Porównanie metod inspekcji rozpylaczy w opryskiwaczach polowych

Broszura: Hołownicki R., Doruchowski G., Godyń A., Świechowski W. 2013. Zasady Dobrej Praktyki Ochrony Roślin jako narzędzie ograniczenia znoszenia cieczy użytkowej - opryskiwanie upraw polowych

Broszura: Hołownicki R., Doruchowski G., Godyń A., Świechowski W. 2014. Dobra praktyka ochrony roślin jako narzędzie ograniczenia znoszenia środków ochrony roślin - opryskiwanie upraw sadowniczych

Oferta wdrożeniowa: Stanowisko do napełniania opryskiwaczy

Oferta wdrożeniowa: Stanowisko do mycia opryskiwaczy

Oferta wdrożeniowa: Stanowisko BIOBED do bioremediacji płynnych pozostałości powstających po zabiegach ochrony roślin

Instrukcja: Bezpieczna i efektywna procedura mycia zewnętrznego opryskiwacza sadowniczego

Oferta wdrożeniowa: VERTIBAC – stanowisko bioremediacyjne do neutralizacji ciekłych pozostałości po zabiegach ochrony roślin

Broszura: Doruchowski G., Hołownicki R., Świechowski W., Godyń A. 2014. Dobra praktyka postępowania przy stosowaniu środków ochrony roślin

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >