Skip to content

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU OGRODNICTWA


Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (ZNIO) są kontynuacją wydawanych do 2012 roku Zeszytów Naukowych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, których zakres tematyczny poszerzono o zagadnienia z dziedziny warzywnictwa, które były przedmiotem publikacji w Nowościach Warzywniczych. ZNIO to rocznik, w którym zamieszczane są prace naukowe w języku polskim, zawierające oryginalne wyniki badań oraz artykuły przeglądowe z zakresu sadownictwa, warzywnictwa i kwiaciarstwa. Czasopismo jest publikowane w wersji elektronicznej.


Komitet Redakcyjny

Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla recenzentów

Formularz recenzji

Lista recenzentów


ISSN 2391-8969 (online)

Redaktor Naczelny: Teresa Orlikowska
Redakcja/Wydawca:
Instytut Ogrodnictwa – PIB (The National Institute of Horticultural Research)
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
tel. 510 208 488
e-mail: zeszyty@inhort.pl

ZNIO 2022, 30
ZNIO 2021, 29
ZNIO 2020, 28
ZNIO 2019, 27
ZNIO 2018, 26
ZNIO 2017, 25

ZNIO 2016, 24
ZNIO 2015, 23
ZNIO 2014, 22
ZNIO 2013, 21

Udostępnij na: