Skip to content

Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego

FINANSOWANE PRZEZ MRiRW
Kwota dotacji w 2021 r.: 768 347 zł

Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w celu usprawnienia ekologicznej produkcji materiału rozmnożeniowego polegające na określeniu dobrych praktyk, standardów postępowania oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia produkcji materiału rozmnożeniowego upraw warzywniczych w systemie rolnictwa ekologicznego.
Opracowanie ekologicznych metod zwiększenia produktywności materiału rozmnożeniowego cebuli z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki oraz czynników optymalizujących produkcję nasienną w systemie rolnictwa ekologicznego wraz z wytycznymi (kompleksowy przewodnik dwuletniej produkcji cebuli na nasiona).

Kierownik zadania: dr Regina Janas
Całkowita wartość zadania: 198 123 zł
Dofinansowanie przez MRiRW: 198 123 zł

Sprawozdanie

Załącznik do sprawozdania: Kompleksowy przewodnik uprawy cebuli nasiennej (I i II rok uprawy)

Załącznik do sprawozdania: Przewodnik – II część. Możliwości zwiększenia produktywności materiału rozmnożeniowego (wysadków) cebuli w systemach ekologicznych (II rok produkcja na nasiona)
 

Sadownictwo metodami ekologicznymi: Badania i ocena substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin sadowniczych w uprawie ekologicznej. Opracowanie przewodnika w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym, z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy;
Zastosowanie substancji podstawowych do ograniczania populacji agrofagów (szkodników i chorób) na rokitniku.

Kierownik zadania: dr Małgorzata Tartanus
Całkowita wartość zadania: 136 447 zł
Dofinansowanie przez MRiRW: 136 447 zł

Sprawozdanie

Załącznik do sprawozdania: WYTYCZNE DOTYCZĄCE PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W EKOLOGICZNYCH UPRAWACH OWOCÓW JAGODOWYCH

 

Sadownictwo metodami ekologicznymi: Opracowanie metodyk produkcji ekologicznej dla roślin jagodowych (truskawka i malina), z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy;
Opracowanie poradnika ochrony truskawki przed chorobami i szkodnikami.

Kierownik zadania: dr Małgorzata Tartanus
Całkowita wartość zadania: 87 124 zł
Dofinansowanie przez MRiRW: 87 124 zł

Sprawozdanie

Załącznik do sprawozdania: Pędraki wciąż groźne nie tylko na ekologicznych plantacjach truskawek

    

    

Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie ochrony warzyw przed chorobami i szkodnikami. Opracowanie, w formie przewodnika, metod zapobiegawczych przed chorobami i szkodnikami.
Możliwości wykorzystania substancji podstawowych i bioproduktów w ekologicznej w uprawie jarmużu, kalafiora i kapusty głowiastej przed chorobami i szkodnikami.

Kierownik zadania: dr hab. Grażyna Soika, prof. IO
Całkowita wartość zadania: 136 404 zł
Dofinansowanie przez MRiRW: 136 404 zł

Sprawozdanie

Załącznik do sprawozdania: Przewodnik ochrony przed chorobami i szkodnikami w ekologicznej uprawie kapusty głowiastej, kalafiora i jarmużu

Sadownictwo metodami ekologicznymi: badania i ocena substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin sadowniczych w uprawie ekologicznej. Opracowanie przewodnika w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym, z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy;
Opracowanie metod ochrony borówki wysokiej przed muszką plamoskrzydłą Drosophila suzukii (Matsumura) oraz patogenami powodującymi szarą pleśń (Botrytis cinerea) i antraknozę (Colletotrichum acutatum sensu lato), w ekologicznym systemie produkcji.

Kierownik zadania: dr Wojciech Warabieda
Całkowita wartość zadania: 210 249 zł
Dofinansowanie przez MRiRW: 210 249 zł

Sprawozdanie

Załącznik do sprawozdania: Przewodnik w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym w zakresie, ochrony borówki wysokiej przed muszką plamoskrzydłą Drosophila suzukii (Matsumura), szarą pleśnią (Botrytis cinerea), antraknozą (Colletotrichum acutatum senso lato) w ekologicznym systemie produkcji

Udostępnij na: