Skip to content

Technika Ochrony Roślin

Instrukcja: Założenia do metodyk badania stanu technicznego opryskiwaczy montowanych na pojazdach szynowych i statkach powietrznych

Instrukcja: Metodyka – Badania porównawcze okresowej oceny rozpylaczy za pomocą pomiaru natężenia wypływu cieczy z pojedynczych rozpylaczy i pomiaru rozkładu poprzecznego

Prezentacja: Metodyka badania stanu technicznego opryskiwaczy montowanych na pojazdach kolejowych

Prezentacja: Założenia do wymagań technicznych i metod kontroli niestandardowego sprzętu ochrony roślin

Prezentacja: Porównanie metod badania rozpylaczy: natężenie wypływu a rozkład poprzeczny – metodyka i pierwsze wyniki badań

Prezentacja: Godyń A., Świechowski W., Doruchowski G., Hołownicki R. 2014. Porównanie metod inspekcji rozpylaczy w opryskiwaczach polowych

Broszura: Hołownicki R., Doruchowski G., Godyń A., Świechowski W. 2013. Zasady Dobrej Praktyki Ochrony Roślin jako narzędzie ograniczenia znoszenia cieczy użytkowej – opryskiwanie upraw polowych

Broszura: Hołownicki R., Doruchowski G., Godyń A., Świechowski W. 2014. Dobra praktyka ochrony roślin jako narzędzie ograniczenia znoszenia środków ochrony roślin – opryskiwanie upraw sadowniczych

Oferta wdrożeniowa: Stanowisko do napełniania opryskiwaczy

Oferta wdrożeniowa: Stanowisko do mycia opryskiwaczy

Oferta wdrożeniowa: Stanowisko BIOBED do bioremediacji płynnych pozostałości powstających po zabiegach ochrony roślin

Instrukcja: Bezpieczna i efektywna procedura mycia zewnętrznego opryskiwacza sadowniczego

Oferta wdrożeniowa: VERTIBAC – stanowisko bioremediacyjne do neutralizacji ciekłych pozostałości po zabiegach ochrony roślin

Broszura: Doruchowski G., Hołownicki R., Świechowski W., Godyń A. 2014. Dobra praktyka postępowania przy stosowaniu środków ochrony roślin

Udostępnij na: