Skip to content

ZESZYTY NAUKOWE TOM 13

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

TOM 13

Różne spojrzenia na nawożenie azotem sadów jabłoniowych. (Different points of view on nitrogen fertilization of apple orchards)
Jacek Filipczak, Tadeusz Olszewski

Ocena zasobności gleb użytkowanych sadowniczo w niezbędne składniki mineralne. (Assessment of orchard soils with respect to essential mineral content)
Bogdan Z. Jarociński

Wpływ podłoża, nawożenia i bioregulatorów na wzrost siewek jabłoni uprawianych w pojemnikach w tunelu wysokim. (The influence of growth substrates, fertilization and bioregulators on the vegetative growth of apple  seedlings cultivated in containers in  a tall plastic tunnel)
Mariusz Lewandowski, Edward Żurawicz

Wpływ różnych metod skarlania jabłoni na wzrost i plonowanie odmian ‘Elstar’ i ‘Gloster’. (Effect of some dwarfing methods on the growth and yielding of ‘Elstar’ and ‘Gloster’ apple trees)
Marta Wapniewska, Anna Pietranek, Ewa Jadczuk

Siła wzrostu oraz plonowanie moreli w warunkach Pomorza Zachodniego. (Growth and yielding of apricot trees in Western Pomerania)
Piotr Chełpiński, Krystyna Ostrowska, Grzegorz Mikiciuk, Józef Grajkowski, Ireneusz Ochmian

Porównanie wartości produkcyjnej nowych polskich klonów porzeczki czarnej i wybranych odmian zagranicznych. (Comparison of the production value of new Polish blackcurrant clones and selected foreign cultivars)
Stanisław Pluta, Edward Żurawicz, Agata Broniarek-Niemiec

Wartość produkcyjna najnowszych odmian truskawki w warunkach Polski centralnej. (Production value of the newest strawberry cultivars in Central Poland)
Edward Żurawicz, Dorota Kruczyńska, Agnieszka Masny

Ocena wartości fenotypowej wybranych genotypów truskawki w kolekcji odmian Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. (Evaluation of the production value of selected strawberry genotypes in the collection of cultivars at the Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice, Poland)
Agnieszka Masny, Edward Żurawicz

Wpływ cięcia odmładzającego i nawożenia azotem na plonowanie borówki wysokiej odmiany ‘Bluecrop’. (The effect of rejuvenation pruning and nitrogen fertilization on the yielding of ‘Bluecrop’ highbush blueberry)
Kazimierz Smolarz

Wpływ przerzedzania zawiązków i modyfikacji składu atmosfery w czasie przechowywania na produkcję etylenu i trwałość śliwek po zbiorze. (Ethylene production and storability of plums picked from non-thinned and hand-thinned trees and the effect of CO2 accumulated in thightly closed jars on those two physiological processes during storage of plums at –0.5°C)
Henryk Plich, Mariusz Lewandowski

Warszawski rynek śliwek w latach 1997-2004. (Warsaw’s plum market in 1997-2004)
Grzegorz Klimek

Wpływ terminu przesadzania i sposobu zastosowania auksyn na wzrost wybranych gatunków drzew i krzewów ozdobnych. (The effect of transplanting date and the way of applying auxins on the growth of selected ornamental trees and shrubs)
Grzegorz Falkowski, Wiesław Szydło

Kształtowanie się popytu na kwiaty cięte i doniczkowe w Warszawie w 2003 roku. (The demand for cut flowers and pot plants in Warsaw in 2003)
Lilianna Jabłońska, Agata Zyntek

Produkcja i handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w Wielkiej Brytanii. (Production and foreign trade of ornamental plants in Great Britain)
Lilianna Jabłońska

Monitoring odporności Venturia inaequalis na fungicydy strobilurynowe i dodynowe. (Monitoring of Venturia inaequalis resistance to strobiluryn and dodine fungicides)
Agata Broniarek-Niemiec, Anna Bielenin

Udostępnij na: