Skip to content

Dobra praktyka stosowania środków ochrony roślin

Broszura (2014): Dobra praktyka postępowania przy stosowaniu środków ochrony roślin
Prezentacja (2016): Regulacje prawne i dobre praktyki dotyczące stosowania środków ochrony roślin
Prezentacja (2016): Kalibracja opryskiwaczy polowych i sadowniczych
Prezentacja (2016): Nowe rozwiązania w technice ochrony roślin z uwzględnieniem technik ograniczających znoszenie
Broszura (2020): DOBRA PRAKTYKA. Metody ograniczanie znoszenia środków ochrony roślin w uprawach sadowniczych
MATERIAŁY SZKOLENIOWE (2021): Materiały szkoleniowe dla osób prowadzących szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin (wg zał. nr 4 do  rozporządzenia o szkoleniach)
PORADNIK (2021): PORADNIK użytkowania sprzętu do ochrony roślin METODAMI NIECHEMICZNYMI
PORADNIK (Wydanie II 2022) PORADNIK użytkowania sprzętu do ochrony roślin METODAMI NIECHEMICZNYMI

MATERIAŁY SZKOLENIOWE (2022): dla osób prowadzących szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin – zgodnie z zał. nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dziennik Ustaw z 2013 r. Poz. 554) – Program szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie:

Temat nr 1 – Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych.

Szkolenie podstawowe – 45 min:               Prezentacje T1                  Tekst T1

Szkolenie uzupełniające – 45 min:             Prezentacje T1                  Tekst T1

Temat nr 2 – Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin.

Szkolenie podstawowe – 45 min:               Prezentacje T2                  Tekst T2

Szkolenie uzupełniające – 22 min:             Prezentacje T2                  Tekst T2

Temat nr 3 – Integrowana ochrona roślin.

Szkolenie podstawowe – 112 min:              Prezentacje T3                  Tekst T3

Szkolenie uzupełniające – 112 min:            Prezentacje T3                  Tekst T3

Temat nr 4 – Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin.

Szkolenie podstawowe – 45+157 min:        Prezentacje T4                  Tekst T4

Szkolenie uzupełniające – 45+67 min:        Prezentacje T4                  Tekst T4

Temat nr 5 – Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko.

Szkolenie podstawowe – 135 min:               Prezentacje T5                  Tekst T5

Szkolenie uzupełniające – 23 min:               Prezentacje T5                  Tekst T5

Temat nr 6 – Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Szkolenie podstawowe – 90 min:                  Prezentacje T6                  Tekst T6

Szkolenie uzupełniające – 22 min:                Prezentacje T6                  Tekst T6

Udostępnij na: