Skip to content

Sadownictwo

Oferty wdrożeniowe zakończonych prac badawczych

2023 r.

 1. Zwiększanie innowacyjności ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy – materiały praktyczne z projektu BIOFRUITNET
 2. Innowacyjna metoda zarządzania glebą w sadach ekologicznych poprzez wprowadzenie żywych ściółek
 3. System Wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych HortiOchrona
 4. ‘KANPOLA’ – nowa polska odmiana maliny „dwupiętrowej”

2022 r.

 1. ‘WARS’ – nowa odmiana jabłoni
 2. ‘SKIERKA’ – nowa polska odmiana maliny „dwupiętrowej”

2021 r.

 1. Dostępność wapnia, siarki i sodu oraz mikroskładników w glebie jako kryterium diagnostyczne w strategii nawożenia borówki wysokiej
 2. Dostępność makro- i mikroskładników w glebie jako kryterium diagnostyczne w strategii nawożenia jabłoni
 3. Potrzeby nawozowe fosforem, potasem i magnezem w szkółkach drzew owocowych w zależności od przyswajalności składników w glebie

2020 r.

 1. System produkcji wysokiej jakości sadzonek maliny in vitro
 2. Potrzeby nawozowe potasem w intensywnych sadach w zależności od przyswajalności potasu w glebie
 3. Nowe liczby graniczne zawartości przyswajalnego fosforu w glebie oraz potrzeby nawozowe tym składnikiem w intensywnych sadach
 4. Nowe liczby graniczne zawartości przyswajalnego magnezu w glebie oraz potrzeby nawozowe tym składnikiem w intensywnych sadach
 5. ‘FIBION’ – nowa polska odmiana truskawki
 6. ‘PINOKIO’ – nowa odmiana jabłoni
 7. Odmiany borówki niskiej (Vaccinium angustifolium Aiton)
 8. Desery pektynowane na bazie przecierów z owoców jeżyny (Rubus fruticous L.)
 9. Susz przekąskowy z owoców borówki niskiej (Vaccinium angustifolium Aiton)
 10. System produkcji wysokiej jakości sadzonek jagody kamczackiej in vitro
 11. Nowe kryterium diagnostyczne dla boru i manganu w strategii nawożenia porzeczki czarnej

2019 r.

 1. ‘PINK BRAEBURN’ – nowa odmiana jabłoni
 2. ‘SKIERNIEWICKA PÓŹNA’ – nowa polska odmiana moreli
 3. Podatność odmian pigwy wielkoowocowej na zarazę ogniową (Erwinia amylowora L.)
 4. Produkcja przecierów z owoców świdośliwy (Amelanchier alnifolia)
 5. Stratyfikacja nasion derenia jadalnego (Cornus mas L.)
 6. Zbiór i przechowywanie gruszek odmiany ‘Konferencja’

2018 r.

 1. Zbiór i przechowywanie jabłek odmiany ‘Ligol’
 2. Technologia produkcji 100% soków NFC z owoców jeżyny
 3. Polskie odmiany jeżyny do uprawy towarowej
 4. ‘POLONUS’ – nowa odmiana porzeczki czarnej

2017 r.

 1. Zbiór i przechowywanie brzoskwiń odmiany ‘Redhaven’
 2. Polskie odmiany jagody kamczackiej (Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast.) do uprawy towarowej
 3. POLBEN’ – nowa odmiana porzeczki czarnej

2016 r.

 1. ‘PANVIK’ – nowa polska odmiana truskawki
 2. Przechowywania owoców derenia jadalnego odmiany ‘Kaukaz’ w chłodni z normalną atmosferą
 3. Emulpar’ 940 EC w ochronie drzew i krzewów owocowych przed przędziorkiem owocowcem (Panonychus ulmi Koch) i przędziorkiem chmielowcem (Tetranychus urticae Koch)
 4. Możliwość wykrywania ras odpornych mszycy jabłoniowej (Aphis pomi) i mszycy jabłoniowo – babkowej (Dysaphis plantaginea)na preparaty z grupy neonikotynoidów metodą  biochemiczną (Informacja dla producentów)

2015 r.

 1. Internetowa aplikacja do obliczania dawek wody lub czasu nawadniania roślin sadowniczych
 2. Internetowa platforma szacowania równomierności nawadniania
 3. Internetowy kalkulator do obliczania ewapotranspiracji wskaźnikowej
 4. Internetowy kalkulator do obliczania strat ciśnienia w magistrali nawodnieniowej
 5. Internetowy system wspomagania decyzji nawodnieniowych
 6. ‘Litacz’ – nowa polska odmiana maliny czarnej
 7. ‘Radziejowa’ – nowa polska odmiana maliny
 8. ‘Sokolica’ – nowa polska odmiana maliny
 9. Wczesne odmiany brzoskwini o niepękających pestkach
 10. Wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu i określania terminów zwalczania przeziernika jabłoniowca (Synanthedon myopaeformis)
 11. Zastosowanie lamp LED podczas aklimatyzacji mikrosadzonek truskawki
 12. ‘Polonez’ – nowa odmiana maliny owocująca w okresie letnio-jesiennym
 13. ‘Poemat’ – nowa odmiana maliny owocująca w okresie letnio-jesiennym

2014 r.

 1. ‘PINK ROSA’ – nowa polska odmiana truskawki
 2. LIGOLINA – odmiana jabłoni do uprawy towarowej
 3. GOFERT – nowa polska odmiana porzeczki czarnej

2013 r.

 1. Odmiana jabłoni LIGOL RED
 2. Odmiana jabłoni LIGOL REDSPUR
 3. Odmiana jabłoni LIGOL SPUR
 4. Zapobieganie przemiennemu owocowaniu drzew jabłoni odmiany Ligolina
 5. Taja – nowa polska odmiana moreli
 6. Odmiana porzeczki czarnej TIHOPE
 7. Odmiana porzeczki czarnej POLARES
 8. GRANAT – nowa polska odmiana truskawki
 9. GRANDAROSA – nowa polska odmiana truskawki
 10. Identyfikacja molekularna roślin sadowniczych
 11. Identyfikacja alleli niezgodności u odmian czereśni
 12. Produkcja drzewek moreli w szkółce ekologicznej
 13. Rozpowszechnienie w uprawie towarowej odmian moreli o wysokiej wytrzymałości na mróz
 14. Usprawnienie cięcia jabłoni półkarłowych
 15. Pożyteczne mikroorganizmy glebowe w uprawie roślin sadowniczych
 16. Bionawozy jako środki poprawiające wzrost i rozwój okulantów drzew owocowych w szkółce ekologicznej
 17. Dozownik do chemizacji upraw ogrodniczych
 18. Internetowy kalkulator wyznaczania potrzeb wodnych i nawodnieniowych roślin sadowniczych
 19. Udoskonalenie sygnalizacji ryzyka infekcji jabłoni przez grzyb Venturia inaequalis (sprawcę parcha jabłoni) w programach integrowanej ochrony roślin
 20. Prognozowanie zagrożenia jabłoni i grusz przez zarazę ogniową z wykorzysta-niem systemu Maryblyt
 21. Monitorowanie zjawiska odporności przędziorka chmielowca na METI-akarycydy w gospodarstwach ogrodniczych przy użyciu markerów SCAR
 22. Monitoring znamionówki tarniówki (Orgyia antiqua L.) przy użyciu pułapek z feromonem
 23. Zwalczanie ras odpornych przędziorka owocowca
 24. Nowe możliwości zwalczania owocówki jabłkóweczki w Integrowanej Ochronie
 25. Niechemiczne zwalczanie owocówki jabłkóweczki z wykorzystaniem metody dezorientacji samców (mating disruption)
 26. Metodyki Integrowanej Ochrony Roślin Sadowniczych
 27. VERTIBAC – stanowisko bioremediacyjne do neutralizacji ciekłych pozostałości po zabiegach ochrony roślin
 28. Zastosowanie opryskiwacza dwuwentylatorowego do ochrony wysoko formowanych drzew
 29. Efektywny system rozmnażania świdośliwy olcholistnej w kulturach in vitro
 30. Litacz – nowa polska odmiana maliny czarnej
 31. Radziejowa – nowa polska odmiana maliny
 32. Sokolica – nowa polska odmiana maliny

2012 r.

 1. Elektrochemiczne immunoczujniki do wykrywania wirusa ospowatości śliwy (PPV) i nekrotycznej pierścieniowej plamistości drzew pestkowych (PNRSV)
 2. Wykorzystanie podkładki ‘Piku 4’ do produkcji drzewek czereśni odmian charakteryzujących się słabym wzrostem
 3. Nakłady energetyczne podczas pracy kosiarko-rozdrabniaczy
 4. ‘Emper’ – nowa polska odmiana śliwy
 5. ‘Pegat’ – nowa polska odmiana truskawki
 6. ‘Polinka’ – nowa polska odmiana śliwy
 7. Technologia pozyskiwania doniczkowych sadzonek truskawki z matecznika uprawianego w systemie bezglebowym 
 8. Lustracje zagrożenia jabłoni przez miodówki Cacopsylla melanoneura i Cacopsylla picta – wektory proliferacji jabłoni
 9. Ściółkowanie jako efektywny sposób pielęgnacji gleby w uprawie borówki brusznicy
 10. Wpływ głębokości pracy glebogryzarki sadowniczej na jakość odchwaszczania ekologicznych sadów jabłoniowych
 11. Sygnalizator przebiegu temperatury powietrza i wilgotności gleby
 12. Zastosowanie pianki poliuretanowej w produkcji podkładek wegetatywnych jabłoni

2011 r.

 1. ‘P 66’ – nowa polska karłowa podkładka wegetatywna dla jabłoni
 2. ‘P 67’ – nowa polska karłowa podkładka wegetatywna dla jabłoni
 3. ‘KALIPSO’ – nowa polska odmiana śliwy
 4. ‘ELSARIUSZ’ – nowa polska odmiana truskawki 
 5. ‘HOKENT’ – nowa polska odmiana truskawki
 6. ‘MARKAT’ – nowa polska odmiana truskawki
 7. ‘PALADYN’ – nowa polska odmiana truskawki
 8. ‘MARDUK’ – nowa polska odmiana truskawki
 9. ‘PANON’ – nowa polska odmiana truskawki
 10. ‘GOFERT’ – nowa polska odmiana porzeczki czarnej 
 11. ‘RUBEN’ – nowa polska odmiana porzeczki czarnej 
 12. Nowa technologia uprawy i zbioru śliw dla przemysłu przetwórczego 
 13. Zastosowanie mikoryzacji i ściółkowania w uprawie truskawek
 14. Zastosowanie mikoryzacji i ściółkowania w uprawie porzeczek czarnych i jabłoni
 15. Wykorzystanie preparatów giberelinowych w sadach jabłoniowych
 16. Urządzenie BAUM alternatywą dla przerzedzania chemicznego 
 17. Monitoring występowania form odpornych grzyba Venturia inaequalis na fungicydy jako podstawa modyfikacji programów zwalczania parcha jabłoni, szczególnie w sadach z produkcją integrowaną
 18. Rozpoznawanie występowania antraknozy truskawki (Colletotrichum acutatum) oraz identyfikacja i możliwości zwalczania sprawcy choroby
 19. Wykrywanie i identyfikacja Verticillium dahliae w glebie
 20. Wykrywanie i identyfikacja grzybów z rodzaju Monilinia na roślinach sadowniczych
 21. Podatność odmian jabłoni na zarazę ogniową 
 22. Wykrywanie Xanthomonas arboricola pv. corylina w roślinach
 23. Wykrywanie Pseudomonas syringae pv. syringae i pv. morsprunorum sprawców raka bakteryjnego drzew owocowych
 24. Wykrywania Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae w roślinach
 25. Podatność jabłek odmian parchoodpornych na choroby przechowalnicze pochodzenia grzybowego
 26. Program Ochrony Roślin Sadowniczych w warunkach zachodzących zmian w asortymencie i zakresie stosowania środków ochrony roślin sadowniczych
 27. Wykrywanie Xanthomonas arboricola pv. juglandis
 28. Sygnalizacja lotu i optymalizacja terminów zwalczania pryszczarka namalinka łodygowego (Reseliella theobaldi Barnes.
 29. Monitoring lotu ogrodnicy niszczylistki z użyciem pułapek do odłowu chrząszczy
 30. Pozbiorcze traktowanie jabłek gorącą wodą jako metoda poprawiająca ich jakość i trwałość przechowalniczą
 31. Technologia produkcji mętnych nektarów z czarnej porzeczki
 32. Stanowisko do napełniania opryskiwaczy
 33. Niezależna regulacja strumienia powietrza i wielkości kropel w nawigowanym satelitarnie opryskiwaczu EDAS
 34. Stanowisko do mycia opryskiwaczy
 35. Model EOS do oceny opryskiwaczy pod kątem ich potencjalnego zagrożenia dla środowiska
 36. Stanowisko BIOBED do bioremediacji płynnych pozostałości powstających po zabiegach ochrony roślin
 37. Materiały szkoleniowe dotyczące technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony roślin
 38. Wpływ czynników demograficznych na zmiany w preferencjach konsumentów w stosunku do podstawowych produktów ogrodniczych
 39. Monitoring zwójki koróweczki (Enarmonia formosana Scop.) i terminy zwalczania

2010 r.

 1. Wpływ podkładek karłowych na wzrost i owocowanie odmiany Rubin
 2. Polepszanie odżywiania wiśni borem w wyniku jesiennych oprysków tym składnikiem
 3. Optymalizacja architektury intensywnego sadu wiśniowego do mechanicznego zbioru owoców kombajnem
 4. Sposoby formowania koron drzew oraz przerzedzania zawiązków śliw europejskich i mieszańców japońskich
 5. Szczepienie orzecha włoskiego w warunkach szklarniowych
 6. Ocena wzrostu i owocowania kilku odmian czereśni na różnych podkładkach w warunkach Podkarpacia
 7. Zastosowanie siatek do ochrony sadów przed gradem
 8. Wartość gospodarcza kilku zagranicznych odmian jeżyny
 9. Zabezpieczanie jeżyny i malinojeżyny przed mrozem
 10. Technologia uprawy odmian aktinidii ostrolistnej
 11. Sygnalizacja lotu i optymalizacja terminów zwalczania pryszczarka namalinka łodygowego (Reseliella theobaldi Barnes.)
 12. ‘GOFERT’ oryginalna odmiana porzeczki czarnej hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 13. Wprowadzenie do produkcji oryginalnej odmiany truskawki MARKAT hodowli ISK

2009 r.

 1. Wpływ słabo rosnących podkładek na wzrost i owocowanie odmiany jabłoni ‘Celeste’
 2. ‘Maxma Delbard 14 Brokforest’ – podkładka do zakładania intensywnych sadów czereśniowych na glebach lekkich
 3. Intensywny, gęsto sadzony sad czereśniowy z drzew szczepionych na podkładkach słabo rosnących
 4. Możliwości poprawy jakości drzewek gruszy w szkółce
 5. Wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK na wielkość i jakość plonu drzew jabłoni ‘Gala Must’ i ‘Jonica’
 6. Polepszanie zdolności przechowalniczej gruszek odmiany ‘Konferencja’ w wyniku oprysków chlorkiem wapnia
 7. Wykrywanie tumorogennych Agrobacterium w roślinach
 8. Wykorzystanie pasożytniczej błonkówki Sectiliclava cleone  w ograniczaniu liczebności miodówki gruszowej plamistej na gruszy
 9. Termin zbioru i przechowywanie wybranych odmian gruszek
 10. Możliwości zwiększenia opłacalności produkcji jabłek  w gospodarstwach środkowej Polski z uwzględnieniem oddziaływania rynku UE
 11. Zróżnicowanie cen jabłek w Polsce i w Holandii w zależności od jakości i odmian na poziomie gospodarstw, rynków hurtowych i w detalu
 12. Identyfikacja odmian gruszy z wykorzystaniem markerów ISSR i RAPD
 13. Zastosowanie kwasów fulwowych w celu poprawy warunków wzrostu drzew przy drogach i ulicach w miastach w warunkach zasolenia gleby
 14. Wpływ opadu deszczu na zmywalność środków ochrony roślin
 15. Zastosowanie mikoryzacji i ściółkowania w uprawie porzeczki czarnej i jabłoni
 16. Ochrona jabłoni przed parchem jabłoni w integrowanym systemie produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu warunków
  atmosferycznych i sygnalizacji rozwoju grzyba Venturia inaequalis
 17. Progi zagrożenia jabłoni przez przędziorki
 18. Poprawa namnażania i ukorzeniania pędów maliny czerwonej w kulturach in vitro

2008 r.

 1. ‘HINSEL’ oryginalna odmiana agrestu hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 2. ‘RESIKA’ oryginalna odmiana agrestu hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 3. Technologia uprawy grusz azjatyckich
 4. Poprawa cech jakościowych jabłek poprzez opryskiwanie kaolinem i chalcedonitem
 5. Proekologiczne przerzedzanie zawiązków jabłoni poprzez następcze stosowanie bezpiecznych preparatów
 6. Zastosowanie ściółki z rozdrobnionych gałęzi dla ograniczenia zużycia wody oraz wzrostu chwastów w sadzie
 7. Kombajn zbioru porzeczek i agrestu zaczepiany do ciągnika przystosowany do zbioru owoców z krzewów w pierwszych latach po posadzeniu
 8. Wykorzystanie sond pojemnościowych do oceny wilgotności gleb/podłoży w uprawach sadowniczych
 9. Intensywny sad śliwowy z drzew szczepionych na podkładce wegetatywnej GF 655/2
 10. Wprowadzenie do produkcji oryginalnej odmiany truskawki ‘ELSARIUSZ’ hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 11. Wprowadzenie do produkcji oryginalnej odmiany truskawki ‘PANON’ hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

2007 r.

 1. Wstawki skarlające dla czereśni 
 2. Intensywny sad czereśniowy na podkładce ‘PHL-A’ 
 3. Wybrane odmiany jabłoni o podwyższonej odporności na choroby
 4. Wpływ kilku metod przygotowania gleby na wzrost i plonowanie roślin borówki wysokiej odmiany Bluecrop  
 5. Monitorowanie odporności grzyba Venturia inaequalis na fungicydy strobilurynowe 
 6. Opracowanie progów zagrożenia dla szkodników glebowych oraz możliwość zwalczania pędraków i drutowców w integrowanej produkcji truskawek 
 7. Oddziaływanie środków grzybobójczych nowych generacji na liczebność populacji przędziorków (Tetradychidae), występujących na jabłoni i truskawce
 8. Attract and kill – alternatywna metoda zwalczania owocówki jabłkóweczki Cydia pomonella
 9. Wykorzystanie pułapek feromonowych do określania potrzeby oraz terminów zwalczania owocówki jabłkóweczki Cydia pomonella (L.)
 10. Ocena jakości i trwałości przechowalniczej nowych odmian parchoodpornych jabłoni
 11. Ocena przydatności do produkcji soków jabłek nowych odmian parchoodpornych
 12. Udoskonalenie technologii wytwarzania osmo-konwekcyjnego suszu wiśniowego poprzez dodatek zagęszczonych soków owocowych 
 13. Określenie ilości drewna pozyskiwanego z cięcia drzew i krzewów owocowych do wykorzystania w celach energetycznych
 14. Kombajnowy zbiór wiśni maszyną o ruchu ciągłym
 15. Badania wysokości  nadwyżki bezpośredniej i zdolności do inwestowania  w gospodarstwach towarowych z produkcją jabłek
 16. Konkurencyjność owoców pestkowych produkcji polskiej na rynku europejskim
 17. Nawożenie siarką borówki wysokiej odmiany Bluecrop
 18. Zdolność przechowalnicza śliwek odmiany ‘Cacanska Najbolia’
 19. Parchoodporna odmiana jabłoni ‘FREE REDSTAR’ hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 20. Parchoodporna odmiana jabłoni ‘Melfree’ hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 21. Parchoodporna odmiana jabłoni ‘Gold Milenium’ hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 22. ‘Filut’ – oryginalna odmiana truskawki hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 23. ‘Selvik’ – oryginalna odmiana truskawki hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 

2006 r.

 1. ‘BENEFIS’ – oryginalna odmiana maliny hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 2. ‘LASZKA’ – oryginalna odmiana maliny hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 3. ‘FERIUSZ’ – oryginalna odmiana truskawki hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 4. ‘POLESIE’ – oryginalna odmiana maliny hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 5. ‘KORAL’ – oryginalna odmiana wiśni hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 6. ‘RECODA’ – oryginalna odmiana truskawki hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 7. ‘TIBEN’, ‘TISEL’ i ‘TINES’ – nowe odmiany porzeczki czarnej hodowli ISK do maszynowego zbioru owoców
 8. Chemiczna defoliacja krzewów porzeczki czarnej w szkółce dla ułatwienia produkcji materiału szkółkarskiego
 9. Wykorzystanie drapieżnych owadów w ograniczaniu populacji miodówki gruszowej plamistej na gruszach 
 10. Intensywny sad śliwowy z drzew wysoko okulizowanych  na siewkach Węgierki Wangenheima 
 11. Odmiany śliwy japońskiej polecane do uprawy towarowej 
 12. Nowe odmiany borówki wysokiej i półwysokiej do uprawy w warunkach centralnej Polski 
 13. Rozmnażanie podkładki ‘GiSelA 5’ metodą sadzonek zielnych
 14. Nowe gatunki roślin sadowniczych w Polsce mające duże znaczenie dla zdrowia człowieka 
 15. Identyfikacja odmian i podkładek drzew owocowych przy użyciu markerów molekularnych 
 16. Występowanie i szkodliwość nowych w warunkach Polski patogenów truskawki oraz możliwości ograniczania ich występowania
 17. Rozpoznawanie występowania antraknozy borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum)
 18. Wykorzystanie ściółek organicznych i nawożenia azotowego w uprawie borówki wysokiej
 19. Wegetatywne rozmnażanie nowych podkładek dla gruszy przez sadzonki zielne
 20. Zestawy do wykrywania testem ELISA wirusów drzew owocowych: PPV, PNRSV, ACLSV
 21. Nowe odmiany porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i agrestu do uprawy na plantacjach towarowych

2005 r.

 1. Zwalczanie opuchlaków, pędraków i drutowców w integrowanej produkcji truskawek
 2. Zapobieganie drobnieniu owoców czereśni uprawianych na podkładce PHL-A poprzez rewitalizacje drzew
 3. Zwalczanie zwójkówek przy użyciu insektycydów nowej generacji
 4. Wzrost i plonowanie wybranych odmian jabłoni porażonych wirusami i drzew wolnych od wirusów
 5. Zastosowanie mikoryzacji i  ściółkowania w uprawie truskawek
 6. Metoda doboru dawki cieczy użytkowej i parametrów roboczych opryskiwacza sadowniczego
 7. Zwalczanie wciornastków w uprawach roślin sadowniczych
 8. Nowe odmiany borówki brusznicy (Vaccinium vitis-ideae L.) do nasadzeń produkcyjnych
 9. Rozmnażanie generatywne aronii jako szybka metoda uzyskiwania materiału szkółkarskiego do nasadzeń produkcyjnych
 10. Formowanie koron jabłoni odmiany Rubin
 11. Ocena efektywności modeli gospodarstw produkujących jabłka w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
 12. Formowanie drzew czereśni odmiany ‘Kordia’ w intensywnej technologii uprawy
 13. ‘TINES’ – oryginalna odmiana porzeczki czarnej hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 14. ’SYRENA’ – oryginalna odmiana truskawki hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 15. ‘RUBEN’ – oryginalna odmiana porzeczki czarnej hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 16. ’RAFA’ – oryginalna odmiana truskawki hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 17. ‘ORES’ – oryginalna odmiana porzeczki czarnej hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 18. ’MIDEK’ – oryginalna odmiana truskawki hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 19. ’LIGOLINA’ – oryginalna odmiana jabłoni hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 20. ’ERA’ – oryginalna odmiana truskawki hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Udostępnij na: