Skip to content

Ogłoszenia publiczne

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2024 i 2025 rok

Ogłoszenie na sprzedaż Prawa użytkowania wieczystego zadrzewionej, niezabudowanej działki nr 1801/3 (obr.1 m. Puławy) o powierzchni 4163 m2, położonej przy ul. Sosnowej w Puławach (woj. lubelskie)

Ogłoszenie

Opis nieruchomości

Formularz oferta

Ogłoszenie o sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego działki/gruntu nr 258/8 położonej w Skierniewicach przy ul. Waryńskiego 14 oraz prawa własności naniesień budowlanych na niej się znajdujących – w tym „Pałacyk Myśliwski” wpisany do rejestru zabytków

Ogłoszenie

Opis nieruchomości

Formularz oferta

Ogłoszenie na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do sześciu niezabudowanych działek – położonych w miejscowości Olszana (gmina Podegrodzie, pow. nowosądecki, woj. małopolskie) – o łącznej powierzchni 12,0300 ha

Ogłoszenie

Opis nieruchomości

Formularz oferta – dla działek z poz. 1,2,3

Formularz oferta – dla działek z poz. 4,5,6

Ogłoszenie na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do sześciu niezabudowanych działek – położonych w miejscowości Olszana (gmina Podegrodzie, pow. nowosądecki, woj. małopolskie) – o łącznej powierzchni 12,0300 ha

Ogłoszenie

Opis nieruchomości

Formularz oferta

Ogłoszenie na sprzedaż 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa – Brzezna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok

Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki/gruntu nr 258/8 położonej w Skierniewicach przy ul. Waryńskiego 14 oraz prawa własności naniesień budowlanych na niej się znajdujących – w tym „Pałacyk Myśliwski” wpisany do rejestru zabytków

Ogłoszenie

Opis nieruchomości

Formularz ofertowa (doc, pdf)

Postępowanie prowadzone w trybie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż: 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa – Brzezna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie

Przetarg na najem nieruchomości przy ul. Reymonta 18a, 96-100 Skierniewice

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki WZD Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie

Uchwała w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki WZD Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie

Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeznej

Zmiana terminu składania zgłoszeń na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeznej

Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż

Udostępnij na: