Skip to content

Jednostki naukowe

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII „AgroTech” (CENTRE OF ADVANCED TECHNOLOGIES „AgroTech”)

CENTRUM DOSKONAŁOŚCI „HortiTech” (CENTRE OF EXCELLENCE „HortiTech”)

CENTRUM BIOTECHNOLOGII OGRODNICZEJ (CENTRE FOR HORTICULTURAL BIOTECHNOLOGY)

ZAKŁAD OCHRONY ROŚLIN (DEPARTMENT OF PLANT PROTECTION)

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I RYZOSFERY (DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY AND RYOSOSPHERE)

ZAKŁAD ODMIANOZNAWSTWA, SZKÓŁKARSTWA I ZASOBÓW GENOWYCH (CULTIVAR TESTING, NURSERY AND GENE BANK RESOURCES DEPARTMENT)

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA W PUŁAWACH (DIVISION OF APICULTURE IN PULAWY)

ZAKŁAD BIOLOGII STOSOWANEJ (DEPARTMENT OF APPLIED BIOLOGY)

ZAKŁAD AGROINŻYNIERII (DEPARTMENT OF AGROENGINEERING)

ZAKŁAD HODOWLI ROŚLIN OGRODNICZYCH (DEPARTMENT OF HORTICULTURAL CROP BREEDING)

ZAKŁAD UPRAWY I NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH (DEPARTMENT OF PLANT CULTIVATION AND FERTILIZATION)

ZAKŁAD PRZECHOWALNICTWA I PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW (FRUIT AND VEGETABLE STORAGE AND PROCESSING DEPARTMENT)

ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (FOOD SAFETY LABORATORY)

Udostępnij na: