Zapytania ofertowe

36/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków czystości

Pliki do pobrania:

35/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu polowego

Pliki do pobrania:

34/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa ciągnika wraz z wyposażeniem

Pliki do pobrania:

31/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia meblowego do CPPO

Pliki do pobrania:

30/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej

Pliki do pobrania:

29/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia meblowego do CPPO

Pliki do pobrania:

24/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

Pliki do pobrania:

22/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych

Pliki do pobrania:

21/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Chłodni Doświadczalnej na Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO)”

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją
Załącznik nr 2 – Formularz oferta
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 5 – Wykaz usług
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Wzór umowy
Załącznik nr 8 – Klauzula


Dokumentacja techniczna

Opis techniczny – budowlany
Opis techniczny – sanitarny
Opis techniczny – elektryczny
Rys. B1
Rys. B2
Rys. B3
Rys. E1
Rys. E2
Rys. S1
Rys. S1a
Rys. S2
Specyfikacja techniczna – budowlana
Specyfikacja techniczna – sanitarna
Specyfikacja techniczna – elektryczna
Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

20/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Chłodni Doświadczalnej na Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO)”

Pliki do pobrania:

18/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych

Pliki do pobrania:

17/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi doradcze – analityczne, koncepcyjne i promocyjne

Pliki do pobrania:

8/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych
Pliki do pobrania:

10/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi doradcze – analityczne, koncepcyjne i promocyjne

Pliki do pobrania:

1/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi doradcze – analityczne, koncepcyjne i promocyjne

Pliki do pobrania:

Ze względu na zgłoszenie przez Oferentów problemu ze złożeniem ofert w wyznaczonym terminie drogą meilową wynikającą z ograniczeń technicznych serwerów Zamawiającego postępowanie ofertowe na usługi doradcze – analityczne, koncepcyjne i promocyjne dla przedsięwzięcia „Promocja gospodarcza regionu województwa łódzkiego poprzez internacjonalizację działalności badawczej i edukacyjnej Instytutu Ogrodnictwa” zostaje unieważnione bez rozstrzygnięcia.

5/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawiczek

Pliki do pobrania:

 

Archiwum