Zapytania ofertowe

8/REG/2018

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie wniosku o wpisanie przedsięwzięcia pn. Utworzenie Centrum Technologii Innowacyjnego Przetwórstwa Ogrodniczego przy Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach do Kontraktu Terytorialnego Województwa Łódzkiego i opracowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikiem w postaci Studium Wykonalności dla ww. przedsięwzięcia w ramach Działania I.1. Rozwój Infrastruktury badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Osi Priorytetowej I: Badania, Rozwój i Komercjalizacja wiedzy
Data zamieszczenia: 21.03.2018 r.
Termin składania ofert: 29.01.2018 r.
Pliki do pobrania:

3/REG/2018

Przedmiot zamówienia: Chów, utrzymanie i ocena rodzin pszczelich przeznaczonych do przeprowadzenia Performance test w ramach projektu SmartBees na Litwie
Data zamieszczenia: 23.01.2018 r.
Termin składania ofert: 31.01.2018 r.
Pliki do pobrania: