Zapytania ofertowe

20/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Chłodni Doświadczalnej na Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO)”

Pliki do pobrania:

18/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych

Pliki do pobrania:

17/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi doradcze – analityczne, koncepcyjne i promocyjne

Pliki do pobrania:

8/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych
Pliki do pobrania:

10/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi doradcze – analityczne, koncepcyjne i promocyjne

Pliki do pobrania:

1/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi doradcze – analityczne, koncepcyjne i promocyjne

Pliki do pobrania:

Ze względu na zgłoszenie przez Oferentów problemu ze złożeniem ofert w wyznaczonym terminie drogą meilową wynikającą z ograniczeń technicznych serwerów Zamawiającego postępowanie ofertowe na usługi doradcze – analityczne, koncepcyjne i promocyjne dla przedsięwzięcia „Promocja gospodarcza regionu województwa łódzkiego poprzez internacjonalizację działalności badawczej i edukacyjnej Instytutu Ogrodnictwa” zostaje unieważnione bez rozstrzygnięcia.

5/REG/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawiczek

Pliki do pobrania:

 

Archiwum

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >